Trình tự thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #603682 30/06/2023

  Bao116

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 315
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Trình tự thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy ra sao?

  Tổ chức sản xuất phương tiện phòng cháy chữa cháy đã hoàn thành việc kiểm định thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy theo trình tự nào?

  Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy?

  Theo tiết 6.3 tiểu mục 6 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 năm 2021, để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, tổ chức sản xuất phương tiện phòng cháy chữa cháy đã hoàn thành việc kiểm định cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC27 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP); 

  - Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy;

  - Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

  - Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện;

  - Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

  - Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định.

  phuong-tien-phong-chay-chua-chay

  Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy như thế nào?

  Theo tiết 6.1 tiểu mục 6 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 năm 2021, trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy như sau:

  Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

  Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).

  - Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;

  - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.

  - Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

  Bao lâu thì được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy?

  Theo tiết 6.4 tiểu mục 6 Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 2974/QĐ-BCA-C07 năm 2021, không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy cho tổ chức sản xuất phương tiện phòng cháy chữa cháy đã hoàn thành việc kiểm định.

  Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

   
  144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận