Trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608510 31/01/2024

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở năm 2024

  Quy định về thành lập công đoàn tại doanh nghiệp 2024
  Thủ tục thành lập công đoàn tại doanh nghiệp là vấn đề được nhiều doanh nghiệp mới thành lập quan tâm. 
   
  Vậy, trình tự và thủ tục thành lập công đoàn cơ sở năm 2024 như thế nào?
   
  Công đoàn tại doanh nghiệp là tổ chức gì?
   
  Tại khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp (hay thường được gọi tắt là công đoàn tại doanh nghiệp) là một tổ chức đại diện người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một doanh nghiệp nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động.
   
  Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở tại công ty
   
  - Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp.
   
  - Có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.
   
  - Hình thức tổ chức công đoàn cơ sở:
   
  + Công đoàn cơ sở không có tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên.
   
  + Công đoàn cơ sở có tổ công đoàn.
   
  + Công đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận.
   
  +Công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên.
   
  Lưu ý:
   
  + Tùy theo số lượng đoàn viên và tính chất, địa bàn hoạt động của công ty cổ phần; số lượng đoàn viên của công đoàn cơ sở có thể tổ chức các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.
   
  + Việc thành lập công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; đồng thời phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn và hướng dẫn nội dung cụ thể để công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn tổ chức các hoạt động.
   
  Trình tự, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
   
  Để thành lập công đoàn cơ sở, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:
   
  Bước 1: thành lập ban vận động công đoàn cơ sở
   
  Trước tiên, những đơn vị chưa có công đoàn cơ sở thì cần thành lập ban vận động. Đây là ban do người lao động tự nguyện lập ra.
   
  Ban vận động sẽ có chức năng tuyên truyền, vận động và tiếp nhận đơn xin tham gia của người lao động. Đồng thời, ban vận động cũng sẽ liên kết công đoàn cơ sở với công đoàn các cấp để được hướng dẫn, hỗ trợ.
   
  Bước 2: Tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở
   
  Sau khi đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, đơn vị tổ chức đại hội thành lập. Việc thành lập đại hội do ban vận động thực hiện. Thành phần tham gia sẽ bao gồm:
   
  - Ban vận động
   
  - NLĐ đang làm việc tại đơn vị, có đơn xin gia nhập công đoàn.
   
  - Đại diện công đoàn cấp trên, đơn vị sử dụng lao động và các thành phần có liên quan.
   
  Đại hội sẽ bầu ra công đoàn cơ sở thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi tổ chức thành công đại hội, ban vận động sẽ chấm dứt hiệm vụ của mình và bàn giao hồ sơ cho ban chấp hành mới được bầu.
   
  Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị công nhận công đoàn cơ sở
   
  Sau 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở, đơn vị phải tổ chức họp ban chấp hành công đoàn mới được thành lập. Cuộc họp sẽ bầu ra ban thường vụ và các chức danh khác trong công đoàn.
   
  Sau 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đại hội, ban chấp hành mới thành lập hồ sơ phải đề nghị công đoàn cấp trên xem xét việc công nhận.
   
  Bước 4: quyết định công nhận thành lập công đoàn cơ sở
   
  Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị công nhận thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên có 15 ngày làm việc để:
   
  - Thẩm định quá trình thành lập công đoàn cơ sở của đơn vị, đảm bảo tính khách quan, tự nguyện
   
  - Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở đúng theo quy định của pháp luật thì công đoàn cấp trên ban hành quyết định công nhận.
   
  - Trường hợp thành lập công đoàn cơ sở không đủ điều kiện thông nhận, công đoàn cấp trên cần thông báo bằng văn bản cho công đoàn cơ sở. Đồng thời, có hướng dẫn chi tiết, cụ thể để công đoàn cơ sở thực hiện, tuyên truyền, vận động NLĐ tự nguyện thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
   
  Sau khi được công đoàn cấp trên công nhận, ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành thủ tục để khắc dấu của công đoàn mình. Đồng thời, tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật.
   
   
  170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận