Trình tự thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Chủ đề   RSS   
 • #537791 30/01/2020

  Laladin

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Trình tự thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Chị ơi chị tư vấn cụ thể giúp e quy trình áp dụng hóa đơn điện tử vs chữ ký số trên thực tế  với ạ? Cơ quan cấp phép cho hoạt động này là cơ quan nào?
   

   

   
  1256 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Laladin vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537808   30/01/2020

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số, mình xin cung cấp một số thông tin hỗ trợ chị như sau:

  Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  Hóa đơn điện tử sẽ có 2 loại:

  - Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  - Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

  (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn)
  Chị có thể xem chi tiết tại Điều 12 của Nghị định này để xác định đối tượng nào được sử dụng hóa đơn có mã hay không có mã của cơ quan thuế nhé!

  Về trình tự thủ tục

  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

   Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

  - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  - Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

  b) Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

  - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  - Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

  2. Cấp mã hóa đơn

  3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua

  Đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, chị có thể xem quy đinh thủ tục tương ứng tại ĐIều 20 và 21 của Nghị định 119

  Về chữ ký số (chữ ký điện tử):

  Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

  Chữ ký số (hay còn gọi là Chữ ký điện tử) được định nghĩa như sau:

  "Chữ ký số" là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

  a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

  b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên. 

  Theo đó, muốn thực hiện chữ ký điện tử, chị phải liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số. Tổ chức này sẽ cung cấp công cụ điện tử để chị thực hiện việc ký điện tử trên các thông điệp dữ liệu điện tử (ví dụ tờ khai thuế...) 

  Ví dụ:

  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA) 
  Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

   

   
  Báo quản trị |  
 • #537882   30/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Trình tự thủ tục theo Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định rõ các bước như sau:

  Bước 1: Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

  Bước 2: Cơ quan Thuế gửi Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

   

   

   
  Báo quản trị |