Trình tự thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #608814 22/02/2024

  Trình tự thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh

  Đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh cần thực hiện thủ tục hải quan như thế nào để quá cảnh. Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh này là bao lâu?
   
  Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
   
  - Bước 1:
   
  Người khai hải quan làm kê khai và nộp đủ hồ sơ theo quy định tại trụ sở cơ quan hải quan. Nếu hàng hoá quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa khẩu hoặc đi qua lãnh thổ đất liền thì phải xin phép Bộ Công Thương.
   
  - Bước 2:
   
  + Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh tiếp nhận bản kê khai hàng hoá quá cảnh hoặc tờ khai hải quan về lô hàng quá cảnh, niêm phong nơi chứa hàng hoá và xác nhận nguyên trạng hàng hóa trên bản kê khai hàng hóa và tờ khai hải quan (đối với trường hợp phải khai hải quan) và giao cho người điều khiển phương tiện vận tải chuyển đến cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh;
   
  + Trường hợp hàng hoá quá cảnh thuộc diện không niêm phong được thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa từ cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh;   
   
  + Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá xuất cảnh tiếp nhận bản kê khai hoặc tờ khai hải quan do cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh chuyển đến, kiểm tra tình trạng niêm phong hải quan hoặc nguyên trạng hàng hoá để đối chiếu với các nội dung xác nhận của cơ quan hải quan cửa khẩu nơi hàng hoá nhập cảnh trên bản kê khai hàng hóa hoặc tờ khai hải quan quá cảnh để làm thủ tục xuất cảnh.
   
  + Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng làm suy chuyển niêm phong hải quan hoặc thay đổi nguyên trạng hàng hoá thì người vận tải, người khai hải quan, công chức hải quan đi cùng (nếu có) phải áp dụng các biện pháp để hạn chế tổn thất và báo ngay cho ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận hiện trạng của hàng hoá.
   
  - Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản phí theo quy định.
   
  Cách thức thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
   
  Nộp hồ sơ điện tử
   
  - Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: https://pus.customs.gov.vn/
   
  - Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ https://pus.customs.gov.vn/
   
  Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
   
  Trường hợp đối với hàng hóa quá cảnh giữ nguyên trạng đi thẳng; quá cảnh chuyền tải sang cung loại phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không
   
  + Bản kê khai hàng hoá quá cảnh 
   
  +  Bản kê chi tiết
   
  + Vận tải đơn
   
  + Giấy phép hàng quá cảnh (nếu có)
   
  Trường hợp đối với hàng hóa quá cảnh phải lưu kho hoặc phải thay đổi loại phương tiện vận tải
   
  + Tờ khai hải quan hàng hoá quá cảnh và bản kê khai hàng hoá quá cảnh do người khai hải quan hoặc người đại diện nộp cho cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa quá cảnh phải lưu kho hoặc thay đổi loại phương tiện vận tải
   
  +  Bản kê chi tiết
   
  + Vận tải đơn
   
  + Giấy phép hàng quá cảnh (nếu có)
   
  Thời hạn giải quyết thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
   
  - Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật Luật Hải quan 2014
   
  - Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:
   
  + Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;
   
  + Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá (căn cứ Thông báo kết quả giám định về lượng, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, Chứng thư giám định về chủng loại hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm của Thương nhân) chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;
   
  Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
   
  Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.
   
  72 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận