Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #513234 30/01/2019

  Tranxuandung991994
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8990
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 85 lần


  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Theo quy định tại Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 thì:

  Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  - Vai trò của Số định danh cá nhân:

  + Số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ cho công dân. Ngoài ra, đây là công cụ quan trọng trong việc phát triển và sử dụng thẻ công dân điện tử, mở rộng các ứng dụng để tích hợp thông tin của nhiều ngành trên một thẻ (hoặc phương tiện điện tử), giảm giấy tờ công dân.

  + Việc xây dựng Số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác dữ liệu (không cần tổ chức các đợt kiểm tra, tổng điều tra), giảm nguồn lực thực hiện nhập các trường thông tin trùng lặp về công dân và giảm tải được khối lượng hồ sơ, giấy tờ hiện đang lưu trữ tại cơ quan hành chính nhà nước.

  - Cấu trúc của số định danh cá nhân:

  Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. (Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP)

  Các mã bao gồm: Mã thế kỷ, mã giới tính, mã năm sinh, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mã Quốc gia được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA.

  - Trình tự thủ tục cấp Số định danh cá nhân:

  Trình tự, thủ tục cấp Số định danh cá nhân được quy định cụ thể tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 137/2015/NĐ-CP

  Mặc dù Số định danh cá nhân đem đến nhiều điểm tích cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tuy nhiên đến nay nó vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan, ban ngành cũng như quần chúng nhân dân dẫn đến việc triển khai, áp dụng các quy định trên vẫn còn khá chậm và chưa thực sự mang lại nhiều hiệu quả như mong đợi. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cơ quan Nhà nước sẽ tích cực hơn trong việc đẩy mạnh áp dụng Số định danh cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính để tiết kiệm tối đa ngân sách cũng như giảm bớt sự rườm ra trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương.

   

   
  10567 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536119   30/12/2019

  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh được quy định chi tiết tại Điều 14 Nghị định 137/2015/NĐ – CP, cụ thể như sau:

  Đối với trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có trách nhiệm chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó phải thu thập các thông tin sau đây (sau đây gọi tắt là “thông tin theo quy định”) để cấp số định danh cá nhân:

  a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

  b) Ngày, tháng, năm sinh;

  c) Giới tính;

  d) Nơi đăng ký khai sinh;

  đ) Quê quán;

  e) Dân tộc;

  g) Quốc tịch;

  h) Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

  Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch.

  Đối với trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa vận hành hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch chuyển ngay các “thông tin theo quy định” cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua mạng internet đã được cấp tài khoản truy cập.

  Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cấp tài khoản truy cập cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, chuyển ngay số định danh cá nhân của công dân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch khi nhận được thông tin khai sinh theo quy định qua mạng internet. Cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #539466   27/02/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Theo Luật Căn cước công dân 2014:

  "Điều 12. Số định danh cá nhân

  1. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

  Điều 19. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân

  1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

  2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

  Theo hướng dẫn tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP:

  Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh

  Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú"

  => Như vậy đối với những người sinh từ thời điểm Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực trở về sau, thì khi đăng ký khai sinh sẽ được cấp số định danh cá nhân (lúc này trên giấy đăng ký khai sinh sẽ thể hiện thông tin về số định danh cá nhân).

   

   
  Báo quản trị |  
 • #557296   06/09/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Căn cứ Điều 19 Luật căn cước công dân 2014 đối với những người sinh từ thời điểm Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực trở về sau, thì khi đăng ký làm căn cước công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân (lúc này Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân).

   

   
  Báo quản trị |  
 • #578639   28/12/2021

  Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 137/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 37/2021/NĐ-CP) quy định về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh 

  - Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

  - Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

  - Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại. 

  - Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định 137/2015/NĐ-CP.

  Như vậy với quy định mới về căn cước công dân (số căn cước công dân chính là số định danh) thì tại thủ tục xin cấp số định danh có sửa đổi chi tiết hơn về cách xác lập lại số định danh cho người đã đăng ký khai sinh. Nếu cá nhân khi làm giấy khai sinh không có số định danh hoặc chưa biết số định danh của mình thì cần đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia để xác lập số định danh để làm căn cước công dân. 

   
  Báo quản trị |  
 • #579089   31/12/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1150)
  Số điểm: 8390
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, hiện nay, đã triển khai cấp số định danh cá nhân cho toàn bộ người dân, kể cả trẻ sơ sinh. Vì vậy, mỗi công dân đều có một số định danh cá nhân trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, do chưa được cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân nên trẻ em không thể đăng nhập Cổng dịch vụ công để tra cứu số định danh. Thay vào đó, việc tra cứu số định danh cá nhân cho trẻ em có thể thực hiện trực tiếp trên Giấy khai sinh của trẻ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581989   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn những thông tin bạn chia sẻ, về mã số định danh cá nhân, hiện nay đã tất cả người dân đã được cấp mã số định danh cá nhân. Bạn có thể dùng mã số định danh cá nhân của mình ( trên căn cước công dân) để tra cứu thông tin trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #583302   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ những thông tin hữu ích trên. Hiện nay có rất nhiều trường hợp vì sai sót trong giấy khai sinh hoặc các giấy tờ liên quan đến nhân thân khác nên việc cấp số định danh bị sai. Hi vòn pháp luật sẽ dần kịp thời điều chỉnh những vấn đề khúc mắc để người dân thuận tiện hơn trong việc làm các giấy tờ nhân thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #584141   21/05/2022

  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Bài viết đã cho thấy việc quan trọng của số định danh cá nhân. Do đó, người dân cần hiểu và thực hiện đúng để đảm bảo các quyền lợi của mình vì số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ cho công dân. 
   
  Báo quản trị |  
 • #584244   24/05/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả 
   
  Theo cơ sở pháp lý tại Luật Căn cước công dân 2014 thì 
   
   
  "Điều 12. Số định danh cá nhân
   
  1. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
   
  2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.
   
  Điều 19. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân
   
  1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.
   
  2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.
   
  Theo hướng dẫn tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP:
   
  Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh
   
  Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú"
   
   Như vậy đối với những người sinh từ thời điểm Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực trở về sau, thì khi đăng ký khai sinh sẽ được cấp số định danh cá nhân (lúc này trên giấy đăng ký khai sinh sẽ thể hiện thông tin về số định danh cá nhân).
   
  Báo quản trị |  
 • #587473   10/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 4971
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Cảm ơn bài viết của bạn. Nếu công dân chưa đăng ký khai sinh cần thực hiện nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký. Sau khi hoàn tất xong việc lập giấy khai sinh, số định danh cá nhân của công dân sẽ được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588460   28/07/2022

  Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cấp tài khoản truy cập cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, chuyển ngay số định danh cá nhân của công dân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch khi nhận được thông tin khai sinh theo quy định qua mạng internet. Cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   
  Báo quản trị |