Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #608418 26/01/2024

  Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

  Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.
   
  Theo đó việc hoạt động của tổ chức tôn giáo cần tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó để cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc cần thực hiện thủ tục theo Điều 11 Nghị định 95/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/03/2024 như sau:
   
  Hồ sơ đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
   
  - Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm được đề nghị; họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc được đề nghị cấp đăng ký;
   
  - Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
   
  - Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
   
  - Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
   
  - Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.
   
  Thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
   
  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh;
   
  - Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương với việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh;
   
  Trình tự thực hiện cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
   
  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
   
  =>> Theo đó trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc được thực hiện theo quy định nêu trên.

   

   
  45 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận