Trình tự công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604748 15/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trình tự công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

  Ngày 14/8/2023 Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
   
  Theo đó, trình tự công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 được thực hiện như sau:
   
   tinh-dat-chuan-pho-cap-giao-duc-xoa-mu-chu
   
  (1) Trình tự công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
   
  - Bước 1: Đơn vị cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
   
  - Bước 2: Bộ GDĐT xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp tỉnh.
   
  - Bước 3: Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tỉnh nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
   
  (2) Thành phần, số lượng hồ sơ công nhận tỉnh đạt chuẩn giáo dục
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  + Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.
   
  + Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của tỉnh đối với huyện.
   
  + Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  (3) Thời hạn giải quyết hồ sơ công nhận tỉnh đạt chuẩn giáo dục
   
  - 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp tỉnh.
   
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ GD&ĐT.
   
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GD&ĐT.
   
  - Lệ phí: Không.
   
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
   
  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính.
   
  (4) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục công nhận tỉnh đạt chuẩn giáo dục
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1: Có ít nhất 90% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
   
  - Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
   
  Chi tiết Quyết định 2344/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.
   
  570 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận