Trình tự bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đề   RSS   
 • #592225 07/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trình tự bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

  Đây là nội dung tại Thông tư 11/2022/TT-NHNN, ngày 03/9/2022 quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc NHNNVN ban hành. Trong đó, quy định quản lý hoạt động bảo lãnh nổi bật như bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
   
  trinh-tu-bao-lanh-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai
   
  Cụ thể, Thông tư nêu rõ trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau:
   
  Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là gì?
   
  (1) Bảo lãnh ngân hàng
   
  Bảo lãnh là một thuật ngữ thường được dùng trong lĩnh vực giao dịch dân sự đặc biệt là ngân hàng, theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định  bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng. 
   
  Trong đó, bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện.
   
  Hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận đã ký.
   
  (2) Nhà ở hình thành trong tương lai
   
  Khái niệm nhà ở hình thành trong tương lai được quy định rõ tại khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 như sau:
   
  Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
   
  Tóm lại bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là hoạt động mà ngân hàng thực hiện cam kết nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức được bảo lãnh để đầu tư xây dựng nhà ở, bất động sản sẽ hình thành trong tương lai.
   
  Điều kiện thực hiện bảo lãnh
   
  Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi:
   
  - Chủ đầu tư đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại Điều 11 Thông tư 11/2022/TT-NHNN (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng).
   
  - Dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và quy định của pháp luật có liên quan.
   
  Trình tự thực hiện bảo lãnh
   
  Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, ngân hàng thương mại xem xét, thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư.
   
  Ngân hàng thương mại và chù đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về bảo lãnh mua, bán cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai và quy định tại khoản 13 Điều 3, Điều 15 Thông tư 11/2022/TT-NHNN về hợp đồng bảo lãnh và thỏa thuận bảo lãnh.
   
  Sau khi ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trong đó có quy định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, chủ đầu tư gửi hợp đồng mua, thuê mua nhà ở cho ngân hàng thương mại để đề nghị ngân hàng thương mại phát hành thư bảo lãnh cho bên mua.
   
  Ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai đế Ị>hát hành thư bảo lãnh và gửi cho từng bên mua hoặc gửi chủ đầu tư để cung cap thư bảo lãnh cho bên mua theo thỏa thuận.
   
  Thời hạn hiệu lực và nội dung của thư bảo lãnh
   
  Thư bảo lãnh có hiệu lực kể từ thời điểm phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà theo cam kết tại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trừ trường hợp nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt. 
   
  Trường hợp ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trước thời hạn, các thư bảo lãnh đã phát hành cho các bên mua trước đó vẫn có hiệu lực cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt;
   
  Ngoài các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 11/2022/TT-NHNN, thư bảo lãnh còn phải có nội dung nêu rõ nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư được ngân hàng thương mại bảo lãnh.
   
  Xem thêm Thông tư 11/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2023 thay thế Thông tư 07/2015/TT-NHNN, Thông tư 13/2017/TT-NHNN.
   
  380 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2023) ThanhLongLS (07/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593411   31/10/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (446)
  Số điểm: 3949
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Trình tự bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Về mặt quy định thì một trong những điều kiện để được bán bất động sản hình thành trong tương lai là việc chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế và quy định thì không giống nhau. Trên thực tế rất ít dự án thực hiện bảo lãnh mà các chủ đầu tư sẽ lách luật bằng cách ký hợp đồng góp vốn với người mua. Theo đó, người mua sẽ đống ý góp vốn và kết quả của việc góp vốn là bất động sản đang được hình thành. Bản chất hợp đồng góp vốn ở đây chính là hợp đồng mua bán. Người mua bất động sản hình thành trong tương lai nên lưu ý vấn đề này.

   
  Báo quản trị |