Trình Thủ tướng khi lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #593909 16/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trình Thủ tướng khi lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

  Đây là nội dung tại Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi một số điều Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.
   
  trinh-thu-tuong-khi-lua-chon-nha-thau-chi-thuong-xuyen
   
  Theo đó, Thông tư 68/2022/TT-BTC bổ sung thêm trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì trình Thủ tướng quyết định như sau:
   
  Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 24 Thông tư 58/2016/TT-BTC:
   
  Trường hợp gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu 2013 thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu.
   
  Trừ các trường hợp đã được quy định tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013.
   
  Ngoài ra, giá gói thầu còn được khoản 7 Điều 1 Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC như sau:
   
  (1) Tên gói thầu.
   
  (2) Giá gói thầu:
   
  - Trên cơ sở dự toán mua sắm được phê duyệt, giá gói thầu được xác định căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau đây để sát giá thị trường:
   
  Giá thị trường được tham khảo từ ít nhất 03 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn tại thời điểm gán nhát, tôi đa không quá 90 ngày trước ngày trình cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
   
  Trong trường hợp không đủ 03 nhà cung cấp trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác hoặc từ các nguồn thông tin do cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố.
   
  Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;
   
  Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đỏ gân nhát, tôi đa không quá 90 ngày;
   
  Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.
   
  - Trường hợp có căn cứ xác định giá thị trường có sự biến động so với giả đã được phê duyệt (tham khảo từ các bảo giá, kết quả thẩm định giá, giả trúng thầu của gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự), người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quyết định việc cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
   
  - Trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành cỏ quy định về xác định giá gói thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
   
  (3) Nguồn vốn.
   
  (4) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.
   
  (5) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu.
   
  (6) Loại hợp đồng.
   
  (7) Thời gian thực hiện hợp đồng.
   
  Xem thêm Thông tư 68/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 14/11/2022 sửa đổi Thông tư 58/2016/TT-BTC.
   
  370 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/03/2023) ThanhLongLS (16/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597956   30/01/2023

  Trình Thủ tướng khi lựa chọn nhà thầu chi thường xuyên

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Phải biết rằng các quy định liên quan đến đầu thấu mới chỉ được thực hiện trong thời gian gần đây. Vấn còn nhiều vướng mắc và quy định chưa rõ ràng liên quan đến lĩnh vực này. Các chủ đầu tư cũng như các nhà thầu nên tìm hiểu rõ các quy định trước khi thực hiện để đảm bảo tránh được các rủi ro hay phải thực hiện điều chỉnh đi điều chỉnh lại một gói thầu. Đồng thời các cơ quan nhà nước cũng nên có những hướng dẫn cụ thể hơn để giải quyết các vướng mắc cho các chủ đầu tư cũng như nhà thầu. 

   
  Báo quản trị |