Trình Quốc hội thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi) vào tháng 10/2023

Chủ đề   RSS   
 • #601690 10/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trình Quốc hội thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi) vào tháng 10/2023

  Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023 được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.
   
  Theo đó, nhằm đạt được những mục tiêu trong những quý còn lại của năm 2023, một trong những vấn đề cần thực hiện đó là trình Quốc hội thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi) vào tháng 10 tới.
   
  trinh-quoc-hoi-thong-qua-luat-xuat-canh-nhap-canh-vao-thang-102023
   
  (1) Xây dựng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sửa đổi)
   
  Cụ thể, đề nghị Bộ Công an xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
   
  Chính phủ cơ bản thống nhất với 04 chính sách do Bộ Công an để xuất tại Tờ trình 147/TTr-BCA ngày 24/3/2023. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ về 04 chính sách, trong đó:
   
  - Cần đánh giá đầy đủ đề nghị thay đổi thẩm quyền chủ trì đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an.
   
  - Hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
   
  Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 
   
  Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đề Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023) theo quy trình một kỳ họp.
   
  (2) Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh
   
  Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình 39/TTr-NHNN và Tờ trình 40/TTr-NHNN ngày 02/4/2023 về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh trình Chính phủ tại Phiên họp. 
   
  NHNN Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện để sớm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
   
  Bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, không để trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.
   
  (3) Đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững 
   
  Ủy ban Dân tộc, Bộ TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao.
   
  Đồng thời có phương án xử lý vướng mắc trong việc thực hiện nội dung “hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã”; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023.
   
  Bộ LĐTBXH tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
   
  Bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bàn của người dân trong giai đoạn đến năm 2030 được xác định tại Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư. 
   
  Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.
   
  Chi tiết Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2023 ban hành ngày 08/4/2023.
   
  326 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023) ThanhLongLS (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận