Trích khấu hao tài sản cố định có nhiều bộ phận cấu thành

Chủ đề   RSS   
 • #587157 30/06/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Trích khấu hao tài sản cố định có nhiều bộ phận cấu thành

  Bên mình có 1 cái nhà xưởng, mình muốn tách các hạng mục trong nhà xưởng ra để tính khấu hao (ví dụ nhà xưởng thì 25 năm, còn điện thì 15 năm), nhưng cơ quan thuế lại yêu cầu tính chung vào khấu hao cùng với nhà xưởng. Vậy có văn bản, hay công văn nào của thuế trả lời cho vấn đề này không mọi người?

   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587158   30/06/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1917)
  Số điểm: 12635
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Về vấn đề của bạn, mình xin chia sẻ một số thông tin như sau:

  Trước tiên, cần xác định tài sản cố định là gì? Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có nêu:

  Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

  1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải...

  2. Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả...

  Theo đó, có 2 loại tài sản cố định (TSCĐ) là: Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình.

  Trích khấu hao tài sản cố định có nhiều bộ phận cấu thành

  Căn cứ vào quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định vô hình

  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

  Theo đó, hệ thống điện muốn được xem là một tài sản cố định hữu hình độc lập thì phải đáp ứng 3 yêu cầu nêu trên và do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản. Trường hợp thiếu 1 trong 3 tiêu chuẩn hoặc hệ thống điện không cần quản lý riêng thì sẽ hợp chung với nhà xưởng để xác định là một tài sản cố định chung.

  Vì vậy, việc cơ quan thuế yêu cầu tính chung để trích khấu hao cùng với nhà xưởng thì lý do xuất phát từ việc hệ thống điện không đáp ứng đồng thời 3 điều kiện này, không đủ cơ sở để xem nó là tài sản cố định riêng biệt để tính riêng. Mặt khác, cũng có thể xem hệ thống điện là một phần cấu tạo nên công trình, nên quan điểm của mình thì sẽ không tách rời ra được mà phải tính trích khấu hao chung.

   
  Báo quản trị |