Trích dẫn hợp lý tác phẩm hiểu như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #565689 30/12/2020

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Trích dẫn hợp lý tác phẩm hiểu như thế nào?

  Theo Điều 23 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan thì:
   
  Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  - Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.
   
  - Phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn.
   
  Như vậy, việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện nêu trên.
   
  Tuy nhiên, có thể thấy pháp luật Việt Nam vẫn chưa làm rõ được tỷ lệ trích dẫn thế nào? Căn cứ thỏa thuận chi phí nếu vi phạm bản quyền? Đây là điều mà luật vẫn còn bỏ ngõ nên trên thực tế tình trạng vi phạm bản quyền ở Việt Nam khá là nhiều.

  Không có gì là không thể.

   
  777 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận