Trên hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có chữ ký của người mua không

Chủ đề   RSS   
 • #511239 30/12/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1380)
  Số điểm: 11587
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Trên hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có chữ ký của người mua không

  Điều 6 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định cụ thề về nội dung trên hóa đơn điện tử:

  "Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

  1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

  a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

  b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

  d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

  đ) Tổng số tiền thanh toán;

  e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

  g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

  h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

  i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

  k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

  2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này".

  Về quy định có bắt buộc phải có chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử hay không, có thể kiểm tra Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính ban hành:

  "Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua".

  Ngoài ra, có thể kiểm tra thêm tại Công văn 820/TCT-DNL năm 2017 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

   

   
  2007 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận