Trẻ em vô tình gây tai nạn giao thông, ai chịu trách nhiệm bồi thường?

Chủ đề   RSS   
 • #602885 29/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66325
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trẻ em vô tình gây tai nạn giao thông, ai chịu trách nhiệm bồi thường?

  Những vụ tai nạn giao thông thương tâm xuất phát từ sự thờ ơ, mất cảnh giác của các bậc phụ huynh khi để con nhỏ ngồi trước xe chưa được tắt máy không hiếm.
   
  Nhưng câu chuyện cảnh giác cho vấn nạn này vẫn nhiều người gặp phải. Vậy trường hợp trẻ em vô tình gây tai nạn giao thông, ai chịu trách nhiệm bồi thường?
   
  tre-em-vo-tinh-gay-tai-nan-giao-thong-ai-chiu-trach-nhiem-boi-thuong?
   
  1. Căn cứ xác định trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông 
   
  Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định như sau:
   
  - Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp có quy định khác.
   
  - Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.
   
  - Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp do bất khả kháng hoặc do lỗi bên gây thiệt hại.
   
  Căn cứ quy định trên thì việc gây tai nạn giao thông mà bên gây thiệt hại có lỗi thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
   
  2. Trẻ em gây tai nạn giao thông bồi thường ra sao?
   
  Trường gây tai nạn giao thông thiệt hại đến người và của thì phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   
  Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
   
  Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
   
  Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
   
  Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.
   
  3. Trẻ em có chịu trách nhiệm bồi thường về tai nạn giao thông?
   
  Căn cứ Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân trong trường hợp xảy ra tai nạn không đáng có thì thực hiện như sau:
   
  - Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.
   
  - Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 Bộ luật Dân sự 2015.
   
  - Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
   
  - Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường.
   
  - Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.
   
  Tuy nhiên, tại Bộ luật Dân sự 2015 không hề quy định trẻ em thuộc độ tuổi bao nhiêu. Thì tại Luật Trẻ em 2016 có nói trẻ em là người dưới 16 tuổi, theo đó trường hợp trẻ em vô tình vặn tay ga xe máy gây tai nạn giao thông thì chia thành 2 trường hợp.
   
  - Thứ nhất trẻ em từ đủ 15 tuổi trở lên phải bồi thường bằng tài sản của mình.
   
  - Thứ hai trẻ em là người dưới 15 tuổi thì cha mẹ chính là người chịu trách nhiệm bồi thường thay. 
   
  551 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận