Trẻ em trên 16 tuổi có được nhận làm con nuôi không?

Chủ đề   RSS   
 • #544825 29/04/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Trẻ em trên 16 tuổi có được nhận làm con nuôi không?

  Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 có quy định:

  "Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

  1. Trẻ em dưới 16 tuổi

  2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

  b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

  3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

  4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi".

  Như vậy, trẻ em từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn có thể được nhận làm con nuôi nếu người nhận nuôi là:

  - Cha dượng, mẹ kế;

  - Cô, cậu, dì, chú, bác ruột.

   
  1886 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599682   28/02/2023

  Trẻ em trên 16 tuổi có được nhận làm con nuôi không?

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Theo bài viết, trẻ em trên 16 tuổi vẫn có thể được nhận nuôi nếu người nhận nuôi là:

  - Cha dượng, mẹ kế;

  - Cô, cậu, dì, chú, bác ruột.

  Tuy nhiên, việc có được nhận nuôi hay không còn phải có sự đồng ý cho nhận con nuôi trong một số trường hợp quy định tại tại Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010 (được hướng dẫn bởi Điều 9 Nghị định 19/2011/NĐ-CP) quy định như sau:

  - Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

  - Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

  - Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

  - Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 ngày.

   
  Báo quản trị |