Trẻ em mới vào lớp 1 có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Chủ đề   RSS   
 • #540007 29/02/2020

  Trẻ em mới vào lớp 1 có phải đóng bảo hiểm y tế không?

  Con tôi năm nay vào lớp 1. Cho tôi hỏi cháu có phải đóng bảo hiểm y tế không, nếu có thì đóng bao nhiêu.

  Trả lời: theo quy định tại khoản 21 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế.

  Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

  Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

  3. Học sinh, sinh viên."

  Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được quy định như sau:

  Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

  1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

  c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

  => Căn cứ quy định nêu trên thì học sinh, sinh viên sẽ được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

  Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là 4,5% mức lương cơ sở.

  Và tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì từ 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng

  Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì bắt đầu từ 01/7/2020 mức lương cơ sở được nâng lên 1.600.000 đồng

  Cụ thể mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm 2020 như sau:

  Mức đóng

  Mức đóng từ 1/2020 đến hết tháng 6/2020

  Mức đóng từ tháng 7/2020

  Học sinh, sinh viên đóng

  4.693 đồng/ tháng

  5.040 đồng/tháng

  Ngân sách nhà nước đóng

  2.011 đồng/ tháng

  2.160 đồng/ tháng

   

   
  3919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận