Trẻ em khuyết tật đi học mẫu giáo có được hỗ trợ tiền ăn trưa không?

Chủ đề   RSS   
 • #605146 30/08/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5505
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Trẻ em khuyết tật đi học mẫu giáo có được hỗ trợ tiền ăn trưa không?

  Nhà nước ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật; trợ giúp người khuyết tật trong giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí;… đặc biệt là sẽ ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. Như vậy, quy định hiện nay có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em khuyết tật đi học mẫu giáo không?

  1. Trẻ em khuyết tật đi học mẫu giáo có được hỗ trợ tiền ăn trưa không?

  Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

  + Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  + Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  + Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

  + Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có).

  + Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

  Nội dung chính sách: Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

  Theo quy định trên thì trẻ em khuyết tật học mẫu giáo hòa nhập sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/tháng.

  tre-em-khuyet-tat-hoc-mau-giao-tien-an-trua

  2. Trẻ em khuyết tật đi học mẫu giáo để được hỗ trợ tiền ăn trưa thì cần chuẩn bị hồ sơ gì?

  Theo điểm đ khoản 3 Điều Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP có quy định về hồ sơ để thực hiện chế độ ỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, đó đối với trẻ em khuyết tật học hòa nhập thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục mầm non thông báo về việc hỗ trợ này thì cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định cho cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi đối tượng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục mầm non.

  Cơ sở giáo dục mầm non tiếp nhận xử lý hồ sơ, sau đó chuyển tiếp hồ sơ cho Phòng Giáo dục và đào tạo đang quản lý trực tiếp để xem xét, tổng hợp. Tiếp đến hồ sơ sẽ được trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt theo quy định.

  Trình tự và thời gian thực hiện chi tiết xem thêm tại khoản 4 Điều này.

   
  365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận