Tranh chấp về đất đai, ai có nghĩa vụ chịu án phí: Tất tần tật tại đây

Chủ đề   RSS   
 • #548545 06/06/2020

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 900 lần


  Tranh chấp về đất đai, ai có nghĩa vụ chịu án phí: Tất tần tật tại đây

  Tranh chấp quyền sử dụng đất, ai có nghĩa vụ chịu án phí: Tất tần tật tại đây

  Án phí dân sự có thể được hiểu là khoản chi phí mà đương sự có nghĩa vụ phải nộp trong mỗi vụ án mà tòa giải quyết.

  Tranh chấp đất đai là  dạng tranh chấp dân sự phổ biến, cũng không ít các thắc mắc liên quan đến nghĩa vụ chịu án phí liên quan đến các tranh chấp này. Dưới đây mình sẽ tổng hợp nghĩa vụ cụ thể tương ứng với từng trường hợp:

  >>> Đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất:

  Trường hợp

  Nghĩa vụ

   Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án không xem xét giá trị, chỉ xem xét quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất của ai

  Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch

  Trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và tranh chấp về quyền sử dụng đất mà Tòa án phải xác định giá trị của tài sản hoặc xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần 

  Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp vụ án có giá ngạch đối với phần giá trị mà mình được hưởng

   

  >>> Đối với tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu:

  Trường hợp

  Nghĩa vụ

  Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và đều không có yêu cầu gì khác

  - Nếu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu thì bên yêu cầu công nhận hợp đồng phải chịu án phí như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch

  - Nếu Tòa án tuyên bố công nhận hợp đồng thì bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu phải chịu án phí như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch;

  Trường hợp một bên yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một bên yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và có yêu cầu Tòa án giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu

  Ngoài việc chịu án phí không có giá ngạch được quy định nêu trên, người phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc bồi thường thiệt hại phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch đối với giá trị tài sản phải thực hiện nghĩa vụ.

   

  >>> Trường hợp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

  Trường hợp

  Nghĩa vụ

   Trường hợp tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất một bên yêu cầu trả lại tiền, đặt cọc và phạt cọc, một bên chấp nhận trả số tiền cọc đã nhận và không chấp nhận phạt cọc

   

  - Nếu Tòa án chấp nhận phạt cọc thì bên không chấp nhận phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch đối với phần phạt cọc

  -  Trường hợp Tòa án không chấp nhận phạt cọc thì bên yêu cầu phạt cọc phải chịu án phí như trường hợp vụ án dân sự có giá ngạch đối với phần phạt cọc.

  Căn cứ:  Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

   

   
  4689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận