Trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #516173 31/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1338)
  Số điểm: 11197
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư?

  Về mặt quy định, khoản 4 Điều 13; khoản 3 Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:
  "Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

  4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”.


  “Điều 39. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận”.

  khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014 có quy định thêm:
  “Điều 72. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
  ….
  3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:
  a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
  c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng”.

  Về mặt quy định, nếu các bên không có bất kỳ thỏa thuận nào khác, thì chủ đầu tư sẽ là đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   
  2642 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  nkocnhinhanh99@gmail.com (13/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận