Trách nhiệm tham vấn Hội đồng tư vấn thuế đối với hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #602473 12/05/2023

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1897)
  Số điểm: 12457
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Trách nhiệm tham vấn Hội đồng tư vấn thuế đối với hộ kinh doanh

  Trong quá trình xác định thuế cho hộ kinh doanh áp dụng phương pháp khoán thì cơ quan thuế sẽ xác định như thế nào? Có bắt buộc phải thông qua Hội đồng tư vấn thuế hay không hay là phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin tự khai của hộ kinh doanh?

  Tính pháp lý của Hội đồng tư vấn thuế
   
  Hội đồng tư vấn thuế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập, đóng vai trò tư vấn cho cơ quan thuế tại địa phương với các nội dung liên quan về doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội đồng còn đóng vai trò phối hợp với cơ quan thuế thực hiện đôn đốc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Tại Thông tư 80/2021/TT-BTC có nêu thủ tục thành lập với hai bước sau:
   
  - Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn đề xuất, giới thiệu và gửi danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế cho Chi cục Thuế. Chi cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo danh sách để Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn lựa chọn.
   
  - Chi cục trưởng Chi cục Thuế căn cứ thành phần và danh sách tham gia Hội đồng tư vấn thuế để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế theo quy định tại Điều này (theo mẫu số 07-1/HĐTV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC).
   
  Thành phần của hội đồng gồm:
   
  - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Chủ tịch Hội đồng;
   
  - Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng Đội thuế liên xã, phường, thị trấn hoặc tương đương - Thành viên thường trực;
   
  - Một công chức phụ trách về tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn - Thành viên;
   
  - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn - Thành viên;
   
  - Trưởng Công an xã, phường, thị trấn - Thành viên;
   
  - Tổ trưởng tổ dân phố hoặc cấp tương đương - Thành viên;
   
  - Trưởng ban quản lý chợ - Thành viên;
   
  - Đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn - Thành viên.
   
  Trường hợp địa bàn hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế với các thành viên tương tự theo quy định trên.
   
  Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn sẽ do cơ quan thuế chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho ngành thuế. Tức là Hội đồng chỉ đơn thuần thực hiện công việc tư vấn và đôn đốc nộp thuế chứ không phát sinh các hoạt động đem lại doanh thu.
   
  Xác định thuế khoán đối với hộ khoán
   
  Khác với các hình thức kê khai thuế khác của hộ kinh doanh, khi hộ kinh doanh áp dụng phương pháp khoán thì sẽ được xác định trước số thuế phải nộp và nộp trước cho năm tính thuế. Lúc này, căn cứ tính thuế sẽ được tính dựa trên các căn cứ tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành:
   
  - Hồ sơ khai thuế của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự kiến doanh thu và mức thuế khoán của năm tính thuế;
   
  - Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;
   
  - Ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;
   
  - Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, hộ khoán và các tổ chức, cá nhân khác.
   
  Theo đó, số thuế khoán mà hộ kinh doanh phải nộp sẽ dựa vào các căn cứ nêu trên, không có quy định nào cho phép hay hướng dẫn bỏ bớt căn cứ nào cả. Vì vậy, việc cơ quan thuế tiến hành nhận ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế bên cạnh hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh là điều cần phải làm.
   
  Chi cục Thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 hằng năm.

   

   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận