Trách nhiệm của Ủy ban cấp tỉnh trong quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Chủ đề   RSS   
 • #610114 31/03/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trách nhiệm của Ủy ban cấp tỉnh trong quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa

  Ngày 28/03/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/06/2024.

  Theo đó Thông tư quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu;… trong đó có trách nhiệm của Ủy ban cấp tỉnh trong quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

  Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là gì?

  Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định Truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

  Như vậy có thể hiểu truy xuất nguồn gốc hàng hóa là hành động theo dõi, nhận diện và ghi lại thông tin về nguồn gốc, lịch sử, quá trình vận chuyển của một sản phẩm, đảm bảo tính an toàn, chất lượng, độ tin cậy của sản phẩm. Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa là một khía cạnh quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng và an ninh thực phẩm.

  Trách nhiệm của Ủy ban cấp tỉnh

  Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như sau:

  - Thực hiện nội dung quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Khoản 3 Điều 19đ Nghị định 13/2022/NĐ-CP.

  - Giao cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương theo quy định tại Khoản 13 Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP

  + Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn áp dụng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc tại địa phương; phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

  + Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan liên quan trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

  + Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện, dự trù nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa hằng năm, trung hạn và dài hạn tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt.

  + Có phương án phù hợp để khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từ nguồn lực của doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ khác, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

  - Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương, gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BKHCN.

  Truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm là cách thức tạo lòng tin đối với người tiêu dùng, đồng thời thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp trong chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh. Vì vậy, cơ chế quản lý nhà nước đối với truy xuất nguồn gốc hàng hóa tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy thương mại phát triển.

   
  52 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận