Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

Chủ đề   RSS   
 • #600697 28/03/2023

  vantienggg2000

  Sơ sinh

  Vietnam --> Quảng Ngãi
  Tham gia:21/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

  1. Khái niệm website đấu giá trực tuyến

  Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

   Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến (Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

  2. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

  Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến được quy định như sau:

  - Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  - Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  - Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.

  - Xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để người bán hàng có thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.

  - Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá.

  - Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh về hàng hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá xem xét.

  - Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà người bán hàng tổ chức khi có yêu cầu.

  - Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan theo quy định tại Điều 51 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  - Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không thực hiện được:

  + Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến.

  + Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

  3. Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến

  - Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa được bán đấu giá.

  - Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có.

  - Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu giá.

  - Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán đấu giá.

  - Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh chấp.

  - Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

   
  453 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantienggg2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600713   28/03/2023

  Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải tổ chức đấu giá trực tuyến đảm bảo các nguyên tắc sau: Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

   
  Báo quản trị |