Trách nhiệm của người khai thác tàu bay hiện nay được quy định thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607044 24/11/2023

  Trách nhiệm của người khai thác tàu bay hiện nay được quy định thế nào?

  Tàu bay bao gồm nhiều thiết bị bay khác nhau, trong đó có máy bay. Máy bay được xem là một trong những loại tàu bay thông dụng nhất hiện nay. Vậy, trách nhiệm của người khai thác tàu bay được quy định như thế nào?
   
  1. Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay
   
  Theo Điều 23 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định về giấy chứng nhận người khai thác tàu bay như sau:
   
  - Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay được cấp cho tổ chức để chứng nhận việc đáp ứng điều kiện khai thác an toàn đối với loại tàu bay và loại hình khai thác quy định.
   
  - Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  + Có tổ chức bộ máy khai thác; phương thức điều hành và giám sát khai thác tàu bay phù hợp;
   
  + Có đội ngũ nhân viên được đào tạo và có giấy phép, chứng chỉ phù hợp;
   
  + Có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, chương trình bảo dưỡng tàu bay phù hợp với tính chất và quy mô khai thác;
   
  + Có tàu bay, trang bị, thiết bị bảo đảm khai thác an toàn;
   
  + Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn khai thác.
   
  - Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay phải nộp lệ phí.
   
  2. Trách nhiệm của người khai thác tàu bay
   
  Theo Điều 24 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, trách nhiệm của người khai thác tàu bay được quy định như sau:
   
  - Duy trì hệ thống quản lý đủ khả năng kiểm tra và giám sát khai thác tàu bay an toàn.
   
  - Thực hiện quy định của tài liệu hướng dẫn khai thác.
   
  - Bảo đảm các phương tiện và dịch vụ mặt đất để khai thác tàu bay an toàn.
   
  - Bảo đảm mỗi tàu bay khi khai thác có đủ thành viên tổ bay được huấn luyện thành thạo cho các loại hình khai thác.
   
  - Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.
   
  - Thực hiện đúng quy định trong Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, kể cả trong trường hợp sử dụng dịch vụ và nhân lực theo hợp đồng hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
   
  - Tuân thủ các quy định khác về khai thác tàu bay.
   
  3. Giấy tờ, tài liệu mang theo tàu bay
   
  Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 khi khai thác, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây:
   
  - Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay;
   
  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay;
   
  - Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;
   
  - Giấy phép, chứng chỉ phù hợp của thành viên tổ bay;
   
  - Nhật ký bay;
   
  - Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay, nếu được lắp đặt;
   
  - Tài liệu hướng dẫn bay dành cho tổ lái;
   
  - Danh sách hành khách trong trường hợp vận chuyển hành khách;
   
  - Bản kê khai hàng hóa trong trường hợp vận chuyển hàng hóa;
   
  - Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự;
   
  - Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay.
   
  Như vậy, người khai thác tàu bay có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc điều khiển tàu bay cũng như bảo đảm an toàn cho hành khách. Do đó, người khai thác tàu bay phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quy định tại Điều 24 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006.
   
   
   
  115 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận