Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #575632 23/09/2021

  Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật chứng khoán 2019 quy định về trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán như sau:

  1. Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

  Như vậy, người hành nghề chứng khoán không được hành nghề với tư cách là cá nhân mà phải hành nghề dưới tư cách là đại diện cho tổ chức

  Các hành vi Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện:

  . Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;

  . Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;

  Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

  Trên đây là trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán được quy định tại Luật chứng khoán 2019

   
  297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580985   28/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Bên cạnh đó, để đảm bảo khả năng chuyển môn, người hành nghề chứng khoán bắt buộc phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và các khóa học, khóa huấn luyện về thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới  do các chủ thể chuyên nghiệp, các tổ chức đầu ngành về chứng khoán như  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hay Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con hoặc do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.

   
  Báo quản trị |