Trách nhiệm của chủ tàu đối với phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải

Chủ đề   RSS   
 • #591681 28/09/2022

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Trách nhiệm của chủ tàu đối với phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải

  Hiện nay việc phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 71 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, cụ thể tại khoản 1 Điều này quy định trách nhiệm của chủ tàu như sau:
   
  - Chủ tàu có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp cho thuyền viên, bao gồm:
   
  + Hướng dẫn, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho thuyền viên trước khi giao nhiệm vụ trên tàu biển hoặc khi giao công việc khác hoặc công việc có mức độ rủi ro cao hơn;
   
  + Huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;
   
  + Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại; đề ra biện pháp loại trừ, giảm thiểu mối nguy hiểm, có hại; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên;
   
  + Phân định trách nhiệm cụ thể cho thuyền viên về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên tàu;
   
  + Đối với tàu có từ năm thuyền viên trở lên, phải thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban an toàn lao động;
   
  + Trang bị đầy đủ và hướng dẫn việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động và các thiết bị khác để phòng ngừa tai nạn cho thuyền viên. Trang thiết bị bảo vệ cá nhân phải bảo đảm chất lượng theo quy định;
   
  + Bảo đảm các loại máy, thiết bị, vật tư trên tàu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng và phải được kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật;
   
  + Bảo đảm người không có nhiệm vụ không được tiếp cận những khu vực trên tàu có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn;
   
  + Xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp đối với tai nạn lao động hàng hải liên quan đến thuyền viên và tổ chức diễn tập hàng năm.
   
  - Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định cho thuyền viên trong quá trình làm việc trên tàu biển.
   
  Theo đó, các đối tượng có liên quan phải có trách nhiệm thực hiện những công việc nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp theo quy định nêu trên.
   
  226 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591809   29/09/2022

  Trách nhiệm của chủ tàu đối với phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo bài viết trên, trách nhiệm phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải thuộc về các chủ thể liên quan. Cụ thể, chủ tàu có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, mua bảo hiểm cho thuyền viên và tàu biển. Thuyền trưởng sẽ kiểm tra việc thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn lao động. Thuyền viên chấp hành các quy định an toàn vệ sinh lao động tránh các tai nạn không cần thiết.

   
  Báo quản trị |