Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #586662 29/06/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 về trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:

  “Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

  b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

  2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

  a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

  b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

  Trong đó có 02 trách nhiệm chính đó là

  - Thanh toán các chế độ có liên quan.

  - Thực hiện thủ tục về Bảo hiểm xã hội.

  Căn cứ vào các quy định trên, có thể thấy rằng trách nhiệm thanh toán hay hoàn trả đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi là trách nhiệm của cả các bên. Tuy nhiên, định hướng pháp luật luôn hướng đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động (được xem là bên yếu thế trong mối quan hệ lao động), người sử dụng lao động vẫn có nghĩa vụ thanh toán và chi trả các chế độ cho người lao động cho dù người lao động có hoàn thành các nghĩa vụ của mình chưa.

  Hay nói cách khác, việc người lao động không hoàn thành trách nhiệm sẽ không phải là lý do hợp pháp để loại trừ nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

  Do đó, người sử dụng lao động cần thực hiện đúng nghĩa vụ của mình dù người lao có hoàn thành nghĩa vụ hay chưa, nếu thực hiện sai sẽ bị xử phạt. Và nếu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi, thì người sử dụng lao động có thể khởi kiện người lao động ra Tòa án để yêu cầu người lao động thực hiện trách nhiệm hay bồi thường.

   
  249 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586666   29/06/2022

  Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, nhờ có bài viết mà mình biết được rằng khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Đây là vấn đề mà rất ít NLĐ hiện nay biết được.

   
  Báo quản trị |  
 • #586832   29/06/2022

  Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Có thể thấy nổi bật trong đây là NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán các chế độ liên quan, thực hiện thủ tục BHXH heo quy định. NLĐ cần nắm những thông tin trên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #586870   29/06/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2800
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Thông qua bài viết, là một người lao động, mình đã có thể nắm rõ hơn về trách nhiệm của bản thân cũng như là trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hai bên chấm dứt hợp đồng. Từ đó, mình biết cách để đảm bảo quyền lợi cho bản thân một cách tốt nhất trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định trên. Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ.

   
  Báo quản trị |