Trách nhiệm áp giải bị cáo?

Chủ đề   RSS   
 • #539659 28/02/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Trách nhiệm áp giải bị cáo?

  Trách nhiệm áp giải bị cáo từ cơ sở giam giữ do cơ quan nào của Công an phụ trách, do cơ sở giam giữ thực hiện luôn đúng không?
   
   
  715 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539675   28/02/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11702
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Luật Thi hành án hình sự 2019 quy đinh (văn bản có hiệu lực từ 01/01/2020):

  "Điều 11. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự

  ...

  2. Cơ quan thi hành án hình sự bao gồm:

  a) Trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quân khu (sau đây gọi là trại giam);

  b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh);

  c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện);

  d) Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu). 

  Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định:

  "Điều 20. Thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam

  4. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm kiểm tra, bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm bàn giao người được trích xuất cho người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất. Việc giao nhận phải được lập biên bản, có ghi rõ tình trạng sức khỏe của người đó và ghi sổ theo dõi."

  =>  Theo quy định trên thì cơ sở giam giữ có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải chứ không thực hiện việc áp giải anh nhé. 

   
  Báo quản trị |