Trả tiền sau đi tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nào?

Chủ đề   RSS   
 • #487180 15/03/2018

  Poiuyt1234

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Trả tiền sau đi tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nào?

  Mẹ tôi bị nta lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500tr 7 năm nay ng vay nợ đã chuyển hết tài sản cho chồng và ly hôm trc khi mẹ t tố cáo vs cơ quan công an. Nay ra toà xét xử và tuyên án bị cáo 9 năm tù và trả tiền đã chiếm đoạt. Vây xin hỏi số tiền trên mẹ tôi sẽ dc trả như thế nào vì ng lừa mẹ tôi k có tài sản gì mà chỉ buôn bán tại nhà ( vc họ đã ly hôn nhưng vẫn ở vói nhau và sống tại ngôi nhà đứng tên c)

   
  12316 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #487230   15/03/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1514)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1057 lần
  Lawyer

  Theo quy định tại Điều 28 Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, tòa án ra bản án phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

  Bên cạnh đó, Điều 36 Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, quy định:

  “1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án”.

  Đối chiếu với trường hợp của bạn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án. Để đòi khoản tiền bồi thường theo bản án của tòa, bạn cần làm đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 như sau:

  “a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

  c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

  d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

  đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có”.

  Bạn gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền, sau 5 ngày làm việc thì Cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định thi hành án. Trong 3 ngày làm việc, cơ quan thi hành án phải gửi thông báo thi hành án cho các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan. Người có nghĩa vụ bồi thường cho bạn theo bản án của Tòa sau khi nhận được quyết định thi hành án sẽ phải tự nguyện thi hành án theo thời hạn quy định

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
  Poiuyt1234 (15/03/2018)
 • #487235   15/03/2018

  Poiuyt1234
  Poiuyt1234

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án

  T rất cảm ơn sự tư vấn của luật sư. Cho phép tôi hỏi thêm trong trường hợp sau khi tôi nộp đơn cho bên thi hành án nhưng phía người đã lừa mẹ tôi k chịu chi trả vì họ đã sang hết tài sản cho chồng và hiện tại k có tài sản có giá trị thì trường hợp này sẽ xử lý thế nào và nếu họ không trả thì trong quá trình ngồi tù có được xét ân xá hay k. Sau khi họ ra tù t còn đòi dc tiền k

   
  Báo quản trị |  
 • #487268   16/03/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1514)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1057 lần
  Lawyer

  Trường hợp bạn hỏi cũng là một thực tế hiện nay khi người phải thi hành án không có khả năng thi hành. Tuy nhiên, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 thì việc xác minh điều kiện thi hành án được quy định cụ thể như sau:

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.

  Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

  Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần, chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 2 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 1 năm một lần.

  Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

  Cơ quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở để xác minh điều kiện thi hành án.

  Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự.

  Trường hợp chấp hành viên thấy cần thiết hoặc kết quả xác minh của chấp hành viên và người được thi hành án khác nhau hoặc có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì phải xác minh lại. Việc xác minh lại được tiến hành trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh do đương sự cung cấp hoặc nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

  Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xác minh điều kiện thi hành án:

  Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;