Trả thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh có phải khấu trừ, khai thuế thay không?

Chủ đề   RSS   
 • #604144 20/07/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1265)
  Số điểm: 9408
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 185 lần


  Trả thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh có phải khấu trừ, khai thuế thay không?

  Trả thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh có phải khấu trừ, khai thuế thay không?

  Doanh nghiệp có chi trả thưởng cho hộ kinh doanh khi bán hàng đạt doanh số, vậy khi chi trả thưởng doanh nghiệp có phải khấu trừ rồi kê khai nộp thuế thay không hay hộ kinh doanh tự nộp? Nếu doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế thay thì thủ tục hồ sơ thực hiện như thế nào?

  Trả thưởng cho hộ kinh doanh có phải khấu trừ, khai thuế thay không?

  Căn cứ Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC) quy định tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

  1. Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế;

  2.  Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

  3. Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;

  4. Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài;

  5. Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;

  6. Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

  Theo quy định trên, trường hợp cá nhân có đăng ký hộ kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp khoán thì khi trả thưởng doanh số, công ty có trách nhiệm khấu trừ, khai thuế thay cho cá nhân, hộ kinh doanh này.

  Mức thuế suất cá nhân, hộ kinh doanh khoán phải chịu khi được thưởng doanh số?

  Theo Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn xác định thuế suất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế dựa trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Công thức xác định số thuế phải nộp như sau:

  Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

  Trong đó:

  - Doanh thu tính thuế GTGT đối với khoản thưởng đạt doanh số là toàn bộ các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền;

  - Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này, cụ thể khoản thưởng đạt doanh số sẽ chịu thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0.5% trên doanh thu.

  Thủ tục khai thuế thay cá nhân, hộ kinh doanh khoán khi trả thưởng?

  Về hồ sơ khai thuế:

  Hồ sơ khai thuế tháng, quý đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số gồm:

  - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài) theo mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

   

  Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp khai tháng hoặc quý như sau:

  - Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thuộc trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

  - Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thuộc trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

  Thời hạn nộp thuế: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   
  574 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận