Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

Chủ đề   RSS   
 • #587594 12/07/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

  Tại Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của con như sau:

  1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

  2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

  3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

  Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

  5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

  Do đó, theo quy định của pháp luật hiện nay thì chưa có quy định nào về việc trả nợ là nghĩa vụ bắt buộc của con cái. Việc con cái trả nợ cho cha mẹ là dựa trên sự tự nguyện trừ trường hợp con cái bảo lãnh khoản vay của cha mẹ và thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

   
  117 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588033   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2579
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

  Cám ơn chia sẻ từ bài viết của bạn. Hiện nay chưa có quy định về vấn đề con cái phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho ba mẹ. Và tại Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ của con cái cũng không có quy định nghĩa vụ phải trả nợ thay cho cha mẹ. Tuy nhiên, khi nhận thừa kế từ cha mẹ thì những người thừa kế lại phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #588037   24/07/2022

  Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Trong thực tiển đời sống hiện nay, rất nhiều trường hợp cha mẹ vay nợ xong nhưng không có khả năng trả và chủ nợ thường tìm đến con cái của những người này để đòi. Pháp luật không quy định con cái phải trả nợ thay cha mẹ; trừ trường hợp người con tự nguyện trả nợ; hoặc do đã có thỏa thuận từ trước; hoặc khi người con được nhận thừa kế tài sản do cha mẹ để lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #588094   24/07/2022

  Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

  Cảm ơn những thông tin bài viết của bạn. Xét về nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, thì không hề có nghĩa vụ trả nợ thay cho bố mẹ. Như vậy, câu nói “ai vay người ấy trả” cũng phù hợp kể cả đối tương là cha mẹ/con cái trong gia đình. Bố mẹ là người vay thì trách nhiệm trả khoản nợ đó thuộc về bố mẹ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phải trả nợ thay khi con cái là người bảo lãnh cho khoản vay của cha mẹ hoặc phải trả nợ thay nếu nhận di sản thừa kế từ cha mẹ.

   
  Báo quản trị |  
 • #588226   26/07/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (760)
  Số điểm: 6320
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 120 lần


  Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

  Cảm ơn bài viết của bạn, theo điều 335 và điều 615 Bộ luật Dân sự thì có 2 trường hợp con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cho cha mẹ là: trường hợp con cái là người bảo lãnh cho khoản vay của cha mẹ và trường hợp con cái nhận thừa kế di sản của cha mẹ, Con cái trả nợ thay cho cha mẹ thực hiện dựa trên sự tự nguyện nhằm báo đáp công ơn sinh thành cũng như là trách nhiệm và đạo đức.

   
  Báo quản trị |