Trả lương theo lợi nhuận thì đóng thuế TNCN thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603215 13/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2018)
  Số điểm: 65770
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1715 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trả lương theo lợi nhuận thì đóng thuế TNCN thế nào?

  Lương là một phần quan trọng của hợp đồng lao động, hình thức trả lương và nguyên tắc trả sẽ do doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) tự tảo thuận nhưng không được trái luật. 
   
  Thông thường tiền lương là căn cứ tính đóng thuế TNCN. Vậy trong trường hợp lương của NLĐ được trả bằng lợi nhuận công ty thì đóng thuế TNCN ra sao?
   
  tra-luong-theo-loi-nhuan-thi-dong-thue-tncn-the-nao
   
  1. Lợi nhuận doanh nghiệp trả cho NLĐ có phải tiền lương?
   
  Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định tiền lương là số tiền mà doanh nghiệp trả cho NLĐ theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
   
  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
   
  - Doanh nghiệp phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.
   
  Ngoài ra, tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 còn quy định hình thức trả lương đối với NLĐ như sau:
   
  - Doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
   
  - Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng.
   
  Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì Doanh nghiệp phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.
   
  Qua quy định trên cho thấy doanh nghiệp không trả lương cho NLĐ theo doanh thu của doanh nghiệp mà sẽ chỉ trả nó theo một khoản cố định bằng tiền mặt.
   
  2. Tiền lương nhận từ doanh thu doanh nghiệp có phải đóng thuế TNCN?
   
  Cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ việc đầu tư vốn bao gồm:
   
  - Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
   
  - Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
   
  - Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
   
  Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.
   
  - Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.
   
  - Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
   
  - Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.
   
  - Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.
   
  3. Căn cứ tính thuế TNCN đối với đối với tiền lương nhận từ doanh thu
   
  Theo Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất được thực hiện như sau:
   
  - Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế.
   
  - Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
   
  - Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
   
  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.
   
  Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:
   
  + Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.
   
  + Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
   
  + Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.
   
  + Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.
   
   Cách tính thuế
   

  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế

  ×

  Thuế suất 5%

   
  Như vậy, NLD được trả lương thông qua lợi nhuận, doanh thu công ty là cá nhân thực hiện công việc với hình thức đầu tư vốn và phải đóng thuế TNCN theo quy định nêu trên.
   
  850 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận