Tra cứu tuổi nghỉ hưu của NLĐ, cán bộ, công chức từ năm 2021 - 2035

Chủ đề   RSS   
 • #557141 03/09/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Tra cứu tuổi nghỉ hưu của NLĐ, cán bộ, công chức từ năm 2021 - 2035

  Tra cứu tuổi nghỉ hưu

  Tra cứu tuổi nghỉ hưu - Ảnh minh họa

  Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 chính thức quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, lộ trình tuổi nghỉ hưu quy định tại dự thảo được quy định cụ thể như sau:

  *** Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  - Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Lao động nam

   

  Lao động nữ

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm sinh

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm sinh

  2021

  60 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

  2021

  55 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

  2022

  60 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

  2022

  55 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

  2023

  60 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

  2023

  56 tuổi

  Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

  2024

  61 tuổi

  Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

  2024

  56 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

  2025

  61 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

  2025

  56 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

  2026

  61 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

  2026

  57 tuổi

  Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

  2027

  61 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

  2027

  57 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

  2028

  62 tuổi 

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  2028

  57 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

   

   

   

  2029

  58 tuổi

  Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

   

   

   

  2030

  58 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

   

   

   

  2031

  58 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

   

   

   

  2032

  59 tuổi

  Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

   

   

   

  2033

  59 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

   

   

   

  2034

  59 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

   

   

   

  2035

  60 tuổi

  Từ tháng 5/1975 trở đi

  *** Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

  - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại Điều 3 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

  Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

  Năm sinh

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn

  Tuổi nghỉ hưu thấp hơn

  Năm sinh

  2021

  55 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1966 đến tháng 9/1966

  2021

  50 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1971 đến tháng 8/1971

  2022

  55 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1966 đến tháng 6/1967

  2022

  50 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1971 đến tháng 4/1972

  2023

  55 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968

  2023

  51 tuổi

  Từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972

  2024

  56 tuổi

  Từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968

  2024

  51 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1973 đến tháng 8/1973

  2025

  56 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1969 đến tháng 9/1969

  2025

  51 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974

  2026

  56 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1969 đến tháng 6/1970

  2026

  52 tuổi

  Từ tháng 6/1974 đến tháng 12/1974

  2027

  56 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1970 đến tháng 3/1971

  2027

  52 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1975 đến tháng 8/1975

  2028

  57 tuổi

  Từ tháng 4/1971 trở đi

  2028

  52 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1976

   

   

   

  2029

  53 tuổi

  Từ tháng 5/1976 đến tháng 12/1976

   

   

   

  2030

  53 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1977 đến tháng 8/1977

   

   

   

  2031

  53 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978

   

   

   

  2032

  54 tuổi

  Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978

   

   

   

  2033

  54 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1979 đến tháng 8/1979

   

   

   

  2034

  54 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980

   

   

   

  2035

  55 tuổi

  Từ tháng 5/1980 trở đi

  *** Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

  - Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định này có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với quy định tại Điều 3 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, được thể hiện theo bảng dưới đây:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu cao hơn

  Năm sinh

  Năm đủ tuổi nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu cao hơn

  Năm sinh

  2021

  65 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961

  2021

  60 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966

  2022

  65 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962

  2022

  60 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967

  2023

  65 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963

  2023

  61 tuổi

  Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967

  2024

  66 tuổi

  Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963

  2024

  61 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968

  2025

  66 tuổi 3 tháng

  Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964

  2025

  61 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969

  2026

  66 tuổi 6 tháng

  Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965

  2026

  62 tuổi

   

  Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969

  2027

  66 tuổi 9 tháng

  Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966

  2027

  62 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970

  2028

  67 tuổi

  Từ tháng 4/1966 trở đi

  2028

  62 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971

   

   

   

  2029

  63 tuổi

  Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971

   

   

   

  2030

  63 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972

   

   

   

  2031

  63 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973

   

   

   

  2032

  64 tuổi

  Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973

   

   

   

  2033

  64 tuổi 4 tháng

  Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974

   

   

   

  2034

  64 tuổi 8 tháng

  Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975

   

   

   

  2035

  65 tuổi

  Từ tháng 5/1975 trở đi

   

   
  6222 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  hoasentm (04/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận