Tra cứu các mức phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #418089 10/03/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4235 lần


  Tra cứu các mức phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

  Gần đây, Dân Luật có nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc hưởng các loại phụ cấp như phụ cấp thu hút…đối với giáo viên nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức nói chung.

  >>> Phân biệt cán bộ, công chức và viên chức

  tra cứu các mức phụ cấp

  Lưu ý: bản chất của các khoản phụ cấp là để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

  Vì vậy, dưới đây là bảng tra cứu mức hưởng phụ cấp với từng đối tượng kèm theo cách thức hưởng các loại phụ cấp này:

  STT

  Các loại phụ cấp

   

  Đối tượng áp dụng

  Mức hưởng

  Lưu ý

  1

  Phụ cấp thâm niên vượt khung

   

  - Chuyên viên cao cấp.

  - Thanh tra viên cao cấp.

  - Kiểm soát viên cao cấp thuế.

  - Kiểm toán viên cao cấp.

  - Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng.

  - Kiểm tra viên cao cấp hải quan.

  - Thẩm kế viên cao cấp.

  - Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

  - Kế toán viên cao cấp.

  - Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật.

  - Chuyên viên chính.

  - Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thanh tra viên chính.

  - Kiểm soát viên chính thuế.

  - Kiểm toán viên chính.

  - Kiểm soát viên chính ngân hàng.

  - Kiểm tra viên chính hải quan.

  - Thẩm kế viên chính.

  - Kiểm soát viên chính thị trường.

  - Kế toán viên chính.

  - Kiểm dịch viên chính động - thực vật.

  - Kiểm soát viên chính đê điều (*).

  - Chuyên viên.

  - Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  - Công chứng viên.

  - Thanh tra viên.

  - Kế toán viên.

  - Kiểm soát viên thuế.

  - Kiểm toán viên.

  - Kiểm soát viên ngân hàng.

  - Kiểm tra viên hải quan.

  - Kiểm dịch viên động- thực vật.

  - Kiểm lâm viên chính.

  - Kiểm soát viên đê điều.

  - Thẩm kế viên.

  - Kiểm soát viên thị trường

  Các ngạch công chức yêu cầu trình độ Cao đẳng.

  - Kiến trúc sư cao cấp.

  - Nghiên cứu viên cao cấp.

  - Kỹ sư cao cấp.

  - Định chuẩn viên cao cấp.

  - Giám định viên cao cấp.

  - Dự báo viên cao cấp.

  - Giáo sư- Giảng viên cao cấp.

  - Bác sĩ cao cấp.

  - Dược sĩ cao cấp.

  - Biên tập – Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp.

  - Phóng viên- Bình luận viên cao cấp.

  - Đạo diễn cao cấp.

  - Diễn viên hạng I.

  - Họa sĩ cao cấp

  - Huấn luyện viên cao cấp.

  - Lưu trữ viên cao cấp.

  - Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật.

  - Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật.

  - Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y.

  - Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng.

  - Phát thanh viên cao cấp.

  - Quay phim viên cao cấp (*).

  - Bảo tàng viên cao cấp.

  - Thư viện viên cao cấp.

  - Phương pháp viên cao cấp (*)

  - Âm thanh viên cao cấp (*)

  - Thư mục viên cao cấp (*)

  - Kiến trúc sư chính.

  - Nghiên cứu viên chính.

  - Kỹ sư chính.

  - Định chuẩn viên chính.

  - Giám định viên chính.

  - Dự báo viên chính.

  - Phó giáo sư- Giảng viên chính.

  - Bác sĩ chính.

  - Dược sĩ chính.

  - Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính.

  - Phóng viên- Bình luận viên chính.

  - Đạo diễn chính.

  - Hoạ sĩ chính.

  - Huấn luyện viên chính.

  - Lưu trữ viên chính.

  - Chẩn đoán viên chính bệnh động vật.

  - Dự báo viên chính bảo vệ thực vật.

  - Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y.

  - Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng.

  - Giáo viên trung học cao cấp.

  - Phát thanh viên chính.

  - Quay phim viên chính (*).

  - Dựng phim viên cao cấp.

  - Diễn viên hạng II.

  - Bảo tàng viên chính.

  - Thư viện viên chính.

  - Phương pháp viên chính (*).

  - Âm thanh viên chính (*).

  - Thư mục viên chính (*)

  - Lưu trữ viên.

  - Chẩn đoán viên bệnh động vật.

  - Dự báo viên bảo vệ thực vật.

  - Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y.

  - Kiểm nghiệm viên giống cây trồng.

  - Kiến trúc sư.

  - Nghiên cứu viên.

  - Kỹ sư.

  - Định chuẩn viên.

  - Giám định viên.

  - Dự báo viên.

  - Quan trắc viên chính.

  - Giảng viên.

  - Giáo viên trung học (1)

  - Bác sĩ (2)

  - Y tá cao cấp.

  - Nữ hộ sinh cao cấp.

  - Kỹ thuật viên cao cấp y.

  - Dược sĩ.

  - Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên.

  - Phóng viên- Bình luận viên.

  - Quay phim viên (*)

  - Dựng phim viên chính.

  - Đạo diễn.

  - Họa sĩ.

  - Bảo tàng viên.

  - Thư viện viên.

  - Phương pháp viên (*)

  - Hướng dẫn viên chính

  - Tuyên truyền viên chính

  - Huấn luyện viên.

  - Âm thanh viên (*)

  - Thư mục viên (*)

  - Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*)

  - Phát thanh viên (*)

  - Quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND.

  - Chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

  - Các chức danh thuộc chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, VKS.

  5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%

   Được dùng để tính đóng và hưởng BHXH.

   

  - Cán sự

  - Kế toán viên trung cấp

  - Kiểm thu viên thuế

  - Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

  - Kiểm tra viên trung cấp hải quan

  - Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật

  - Kiểm lâm viên

  - Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

  - Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

  - Kiểm soát viên trung cấp thị trường

  - Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

  - Nhân viên hải quan.

  - Kiểm lâm viên sơ cấp.

  - Thủ kho bảo quản nhóm I.

  - Thủ kho bảo quản nhóm II.

  - Bảo vệ, tuần tra canh gác.

  - Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

  - Nhân viên thuế

  - Lưu trữ viên trung cấp

  - Kỹ thuật viên lưu trữ

  - Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

  - Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

  - Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y

  - Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

  - Kỹ thuật viên.

  - Quan trắc viên.

  - Giáo viên tiểu học

  - Giáo viên mầm non (3)

  - Y sĩ

  - Y tá chính

  - Nữ hộ sinh chính

  - Kỹ thuật viên chính y

  - Dược sĩ trung cấp

  - Kỹ thuật viên chính dược

  - Dựng phim viên

  - Diễn viên hạng III

  - Hoạ sỹ trung cấp

  - Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

  - Thư viện viên trung cấp

  - Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin).

  - Tuyên truyền viên.

  - Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao).

  - Quan trắc viên sơ cấp.

  - Y tá

  - Nữ hộ sinh.

  - Kỹ thuật viên y.

  - Hộ lý

  - Dược tá

  - Kỹ thuật viên dược

  - Lái xe cơ quan.

  - Kỹ thuật viên đánh máy.

  - Nhân viên kỹ thuật

  - Nhân viên đánh máy

  - Nhân viên bảo vệ

  - Nhân viên văn thư

  - Nhân viên phục vụ

  5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

  Từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

   

   

   

  2

  Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

  Các chức danh lãnh đạo (được bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

   

  10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

   

  3

  Phụ cấp khu vực

  Đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

  0.1 x mức lương cơ sở

  0.2 x mức lương cơ sở

  0.3 x mức lương cơ sở

  0.4 x mức lương cơ sở

  0.5 x mức lương cơ sở

  0.7 x mức lương cơ sở

  1.0 x mức lương cơ sở

  Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

  4

  Phụ cấp đặc biệt

  Đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

   

  30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

  50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

  100% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + phụ cấp quân hàm.

  Lưu ý: phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

  5

  Phụ cấp thu hút

  Cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn

  20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  70% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ, lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  Thời gian hưởng: từ 3 đến 5 năm.

   

  6

  Phụ cấp lưu động

  Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

  0.2 x mức lương cơ sở.

  0.4 x mức lương cơ sở.

  0.6 x mức lương cơ sở.

   

  7

  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

  Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

  0.1 x mức lương cơ sở.

  0.2 x mức lương cơ sở.

  0.3 x mức lương cơ sở.

  0.4 x mức lương cơ sở.

   

  8

  Phụ cấp thâm niên nghề

  Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND, công chức hải quan và người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu, cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

  5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nếu sau 05 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành hải quan, cơ yếu, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

  Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%.

   

  9

  Phụ cấp ưu đãi theo nghề

  Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

  5% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  15% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  25% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  35% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  40% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  55% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

   

  10

   

  Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

  Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp.

  10% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  15% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  20% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  25% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp này thì không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

   

  11

  Phụ cấp trách nhiệm công việc

  Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

  0.1  x mức lương cơ sở.

  0.2  x mức lương cơ sở.

  0.3  x mức lương cơ sở.

   

  Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

  0.1  x mức lương cơ sở.

  0.2  x mức lương cơ sở.

  0.3  x mức lương cơ sở.

  0.5 x mức lương cơ sở.

  12

  Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

  13

  Đốitượng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

  30% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

  50% mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

   

  Căn cứ pháp lý: Nghị định 204/2004/NĐ-CPNghị định 76/2009/NĐ-CP.

  Ngoài ra, để xem thêm mức phụ cấp dành cho nhà giáo, sĩ quan, cán bộ, công chức làm việc tại các cơ sở y tế công lập có thể tải về tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 10/03/2016 05:14:49 CH
   
  33081 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  phuongthanh1 (29/11/2016) Xmen-8711 (11/03/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #418708   16/03/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Hôm nay mới đọc bài viết này của bạn. Việc bạn làm cũng có ích cho nhiều người đấy, song bạn có một nhầm lẫn "chết người' là: phụ cấp thâm niên vượt khung không được dùng để tính đóng và hưởng BHXH

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (16/03/2016)
 • #442507   24/11/2016

  phuongthanh1
  phuongthanh1

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  cần giải đáp thắc mắc

  xin chào luật sư!

  cho mình hỏi tại sao ngạch viên chức của ngành Thiết Bị Trường Học ở Trường tiểu  lại không có phụ cấp độc hại? nếu nói rằng ở trường tiểu học k có j độc hại thì sao thư viện lại có phụ cấp độc hại?  

  xét về nặng nhẹ thì bên thiết bị đồ dùng là nặng hơn thư viện mà lại k đc xét phụ cấp độc hại ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongthanh1 vì bài viết hữu ích
  trang_u (28/11/2016)
 • #442793   28/11/2016

  phuongthanh1
  phuongthanh1

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  hi!

  mình hỏi là phụ cấp độc hại hàng tháng đó, chứ mình k nói đến phụ cấp thâm niên ạk

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongthanh1 vì bài viết hữu ích
  trang_u (28/11/2016)
 • #442816   28/11/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1698 lần


  Chào bạn, cái này tùy thuộc vào đánh giá của trường học bạn nữa. 

  Bạn xem Công văn 9552/TCCB năm 2003Thông tư 07/2005/TT-BNV

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  phuongthanh1 (29/11/2016)
 • #442861   28/11/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Chào bạn phuongthanh1.

  Để trả lời thắc mắc tương tự của bạn (nhân viên thư viện có được hưởng phụ cấp độc hại?), trước đây khi còn phụ trách việc này, tôi đã mất nhiều thời gian để tìm hiểu văn bản.

  Khi đó, tôi chỉ tìm được văn bản quy định ngành lưu trữ mới được hưởng phụ cấp độc hại (liên quan đến mối mọt, nấm mốc, xử lý khôi phục tài liệu hỏng...); còn không thấy văn bản nào quy định thư viện được hưởng phụ cấp độc hại cả, có chăng chỉ hưởng phụ cấp độc hại theo giờ làm thực tế tiếp xúc với điều kiện độc hại (khi xử lý các công việc tương tự nói trên). Không biết ở trường bạn cho hưởng theo hình thức nào?

  Còn công việc của bạn thì tôi "nghi" là không được phụ cấp độc hại là đúng thôi, vì tôi nghĩ rằng thiết bị trường học thì không có yếu tố độc hại.

  Không phải trong ngành giáo dục, và tôi cũng không làm việc này mấy năm rồi nên thông tin này để bạn tham khảo thôi nhé.

  Chúc vui vẻ.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  phuongthanh1 (29/11/2016)