TPHCM: Hướng dẫn bổ sung xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #585534 21/06/2022

  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (405)
  Số điểm: 3660
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 51 lần


  TPHCM: Hướng dẫn bổ sung xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

       Ngày 16/6/2022, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3165/BHXH-QLT hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

      “Theo hướng dẫn của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thời hạn nộp Mẫu số 03: “Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định này”, không quy định số lần nộp, không quy định phải gửi danh sách người lao động của tháng liền kề. Do đó, đề nghị BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo cho đơn vị được biết, đôn đốc đơn vị khẩn trương nộp Mẫu số 03 trước ngày 15 hàng tháng (kể cả danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tháng 4/2022).”

      Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

      Bảo hiểm xã hội TPHCM có công văn hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

      Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Quyết định này”, không quy định số lần nộp, không quy định phải gửi danh sách người lao động của tháng liền kề.

      Để kịp tiến độ xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo đúng quy định, cán bộ thu đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ, xác nhận hồ sơ đúng thời gian quy định (02 ngày làm việc), không để tồn hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

   
  145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585536   21/06/2022

  TPHCM: Hướng dẫn bổ sung xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

  Căn cứ Điều 4 Quyết đinh 08/2022/QD-TTg quy định về đối tượng và điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà như sau:

  Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
   
  1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
   
  2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.
   
  3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
   
  Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
  Như vậy, để có thể nhận tiền hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội cần đáp ứng đủ điều kiện nêu trên. Trừ những trường hợp người lao động không nằm trong đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.
   
  Báo quản trị |  
 • #585537   21/06/2022

  TPHCM: Hướng dẫn bổ sung xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

  Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/ND-CP quy định về các trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  Người lao động quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều này là người giúp việc gia đình và người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hằng tháng dưới đây thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

  a) Người đang hưởng lương hưu hằng tháng;

  b) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

  c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  d) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (sau đây gọi là Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg); Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (sau đây gọi là Quyết định số 613/QĐ-TTg);

  đ) Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

  Như vậy, trong trường hợp này người lao động được nhận tiền hỗ trợ tiền nhà từ bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |