TPHCM hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #605616 23/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TPHCM hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024

  Ngày 20/9/2023 Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2023 tải về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.
   
  tphcm-hoan-thanh-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh
   
  Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính năm 2024 của TPHCM
   
  - Đến năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
   
  - Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021.
   
  - Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
   
  - Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
   
  - Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
   
  TPHCM tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2025
   
  - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).
   
  - Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau khi sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Tiếp tục sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Hoàn thành thực hiện việc chuyến đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.
   
  - Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

  Thành lập Ban Chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

  - Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố và Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tố giúp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong tháng 8 năm 2023.

  - Đối với cấp huyện, cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương do đồng chí Bí thư cấp huyện, cấp xã là Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

   
  Xem thêm Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2023 tải có hiệu lực từ ngày 20/9/2023
   
  66 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận