TP HCM: Không áp dụng giảm tiền thuê đất đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 31/03/2024

Chủ đề   RSS   
 • #609929 27/03/2024

  phucpham2205
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (467)
  Số điểm: 8224
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 171 lần
  SMod

  TP HCM: Không áp dụng giảm tiền thuê đất đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 31/03/2024

  Ngày 25/03, Cục thuế TP HCM đã phát đi thông báo về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023. Trong đó, Cục thuế TP HCM nêu rõ trường hợp nộp hồ sơ sau trễ sẽ không được áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định.

  (1) Hạn chót nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 là đến hết ngày 31/3/2024

  Liên quan đến chính sách hỗ trợ, giảm tiền thuê đất năm 2023, ngày 20/10/2023, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành Thông báo về giảm tiền thuê đất của năm 2023, theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Nhằm thực hiện tốt nội dung nêu trên, Cục Thuế TPHCM đã ban hành Thông báo 24205/TB-CTTPHCM. Theo đó, để được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023 Cục Thuế TP HCM đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là người thuê đất) đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm chưa nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023. Phải khẩn trương thực hiện những nội dung như sau:

  - Thời hạn: Nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 chậm nhất đến hết ngày 31/03/2024.

  - Địa điểm nộp: Chi cục Thuế có khu đất thuê hoặc Cục Thuế TP HCM.

  Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/03/2024 thì không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

  Xem chi tiết hồ sơ và thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất tại bài viết: Mẫu hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023

  (2) Đối tượng được giảm tiền thuê đất 2023

  Cụ thể, theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, những đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023 bao gồm những trường hợp như sau:

  - Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. - Quy định này cũng áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

  (3) Mức giảm tiền thuê đất là 30%

  Cụ thể, theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTgkhông thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

  Quyết định 25/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ, mức giảm 30% nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

  Đối với trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg.

  Tổng kết lại, hạn chót nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 là 31/03/2024. Trường hợp nộp sau thời hạn nêu trên, người thuê đất sẽ không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định.

  Xem chi tiết hồ sơ và thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất tại bài viết: Mẫu hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023

   
  66 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (05/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận