TP.HCM có thông báo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Chủ đề   RSS   
 • #603733 03/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TP.HCM có thông báo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

  Sau khi Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực. Thì ngày 03/7/2023 cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM có thông báo thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.
   
  Do đó, theo thông báo của BHXH TP.HCM các đối tượng được tăng trợ cấp BHXH hàng tháng, lương hưu tại địa bàn thành phố được quy định như sau:
   
  tphcm-co-thong-bao-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-hang-thang
   
  09 diện được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
   
  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
   
  - Cán bộ xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người nhận trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
   
  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
   
  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.
   
  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
   
  - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.
   
  Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH tăng lương hưu từ 12,5 - 20,8%
   
  Theo cơ quan BHXH TP.HCM, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng theo hai mức:
   
  Thứ nhất: Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.
   
  Thứ hai: Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.
   
  Theo cơ quan BHXH TP.HCM thì từ ngày 01/7/2023 người thuộc nhóm từ một đến bảy nếu nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 01/1995 mà sau khi điều chỉnh lại có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:
   
  - Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng.
   
  - Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.
   
  Cơ quan BHXH TP.HCM lưu ý, do Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023 nên kỳ chi trả tháng 7/2023, BHXH TP.HCM chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng nêu trên.
   
  Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP.HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh.
   
  262 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận