TP Đà Nẵng trở thành địa điểm đăng cai Đại hội Thể thao học sinh ĐNA năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #596174 29/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TP Đà Nẵng trở thành địa điểm đăng cai Đại hội Thể thao học sinh ĐNA năm 2023

  Ngày 28/12/2022, Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 1640/QĐ-TTg về việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam.

  Theo Quyết định 1640/QĐ-TTg, Thành phố Đà Nẵng sẽ là địa phương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Việt Nam. Cụ thể:

  1. Quy mô

  - Số quốc gia tham dự: 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

  - Số môn thể thao tổ chức thi đấu: Không quá số môn; do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, quyết định cụ thể; bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tiễn của thể thao học đường.

  2. Thời gian

  Dự kiến trong tháng 8 năm 2023. Thời gian cụ thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, quyết định.

  3. Địa điểm

  Địa phương đăng cai: Thành phố Đà Nẵng.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan xác định các địa điểm tập luyện, thi đấu cụ thể, bảo đảm phù hợp, thuận lợi, hiệu quả.

  4. Các nhiệm vụ chính

  - Thành lập Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội (Ban Chỉ đạo) gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về thể dục, thể thao, đơn vị chuyên môn phụ trách lĩnh vực giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trưởng Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Tổ chức Đại hội tại thành phố Đà Nẵng.

  Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội, trong đó có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu; nhân lực và lực lượng vận động viên của Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam; kinh phí và vận động tài trợ; lễ khai mạc, lễ bế mạc; bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống dịch bệnh và các nội dung, hoạt động cần thiết khác liên quan.

  5. Kinh phí

  Kinh phí tổ chức Đại hội được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương); vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong đó:

  - Ngân sách trung ương bố trí kinh phí tổ chức, bao gồm các hoạt động chuẩn bị, tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức ở trung ương triển khai; hỗ trợ tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc Đại hội.

  - Ngân sách địa phương bổ trí kinh phí theo nhiệm vụ được phân công (ngoài kinh phí từ ngân sách trung ương), trong đó có việc chuẩn bị các công trình thể thao do địa phương quản lý và cung cấp các dịch vụ cần thiết liên quan trên địa bàn.

  - Chú trọng huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  Xem chi tiết tại Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 28/12/2022.

   
  205 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận