Tổng số tiết dạy trong 01 năm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non

Chủ đề   RSS   
 • #563085 21/11/2020

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (711)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Tổng số tiết dạy trong 01 năm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non

  - Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày:

  + Dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày/01 giáo viên;

  + Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo làm việc đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

  - Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày:

  + Dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày/01 giáo viên;

  + Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo làm việc đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

  - Đối với lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập thì cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

  - Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì ngoài công tác quản lý, cần:

  + Hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 02 giờ/tuần.

  + Phó hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 04 giờ/tuần.

  Lưu ý:

  - Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách: giảm 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ dạy/năm học);

  - Giáo viên làm ủy viên BCH công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: giảm 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy/năm học).

  - Kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân: giảm 02 giờ dạy/tuần;

  - Kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn: giảm 03 giờ dạy/tuần;

  (Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất).

  - Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: giảm 05 giờ dạy/tuần.

  Căn cứ pháp lý:

  - Điều 4, 5 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011.

  - Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT  ngày 28/3/2016.

   
  2647 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận