Tổng kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #608830 23/02/2024

  phucpham2205
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (285)
  Số điểm: 5590
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 116 lần


  Tổng kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP.HCM

  Ngày 22/02/2024, Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký kết ban hành Kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố.

  (1) Mục đích

  Nhằm thực hiện kết luận của Thủ tướng về vấn đề quản lý tiền công đức trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, để đảm bảo tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố được sử dụng minh bạch, hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

  (2) Cơ quan thi hành

  Theo UBND TP.HCM, đợt tổng kiểm tra lần này sẽ do Sở Tài chính là cơ quan chủ trì. Đồng thời, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nội vụ để tham mưu cho UBND TP.HCM trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kế hoạch kiểm tra. 

  Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn mình quản lý. Các cơ quan, đơn vị liên quan nêu trên cần phối hợp chặt chẽ với nhau để có thể hoàn thành mục đích đề ra của kế hoạch.

  Kết quả của cuộc kiểm tra cần được trình UBND TP.HCM ký duyệt và gửi đến Bộ Tài chính trước ngày 31/3.

  (3) Đối tượng và nội dung kiểm tra

  Theo UBND TP.HCM, đợt kiểm tra lần này sẽ tập trung vào các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố đã được cấp bằng xếp hạng hoặc đưa vào danh mục kiểm kê theo quy định của Luật Di sản văn hóa 2001 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2009. Việc kiểm tra sẽ bao gồm 04 nội dung sau đây:

  - Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

  - Xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép sổ thu, chi tiền công đức, tài trợ.

  - Nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ.

  - Giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

  Ngoài những nội dung được đề cập nêu trên, UBND TP.HCM còn nhấn mạnh rằng Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Điều này có nghĩa là tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích sẽ tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ. Tuy nhiên, nguồn thu tiền công đức, tài trợ phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích là bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội. Đồng thời, cần có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

   
  47 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (30/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận