Tổng hợp văn bản pháp luật về lĩnh vực Thuế còn hiệu lực

Chủ đề   RSS   
 • #523544 22/07/2019

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (831)
  Số điểm: 6996
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 169 lần


  Tổng hợp văn bản pháp luật về lĩnh vực Thuế còn hiệu lực

  Tổng hợp văn bản pháp luật về lĩnh vực Thuế còn hiệu lực

  Sau khi Luật quản lý thuế 2019 được ban hành, đã có nhiều văn bản bị thay thế, sửa đổi. Để tiện cho việc tra cứu văn bản về thuế, dưới đây là danh sách văn bản pháp luật lĩnh vực thuế đang còn hiệu lực. Các bạn lưu về làm tài liệu học tập hoặc nghiên cứu nhé!

  STT

  Tên

  Ngày có hiệu lực

  Ghi chú

  Luật

  1

  Luật Quản lý thuế 2006

  01/7/2007

  Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020

  2

  Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012

  01/7/2013

  3

  Luật Quản lý thuế 2019

  01/07/2020

  Chưa có hiệu lực

  4

  Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

  01/01/2009

   

  5

  Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung 2012

  01/07/2013

   

  6

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

  01/01/2009

   

  7

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

  01/01/2014

   

  8

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

  01/4/2009

   

  9

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

  01/01/2016

   

  10

  Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

  01/01/2009

   

  11

  Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013

  01/01/2014

   

  12

  Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  01/01/2015

   

  13

  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

  01/9/2016

   

  14

  Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016

  01/7/2016

   

  Nghị quyết

  1

  Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

  01/7/2016

   

  Nghị định

  1

  Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên

  01/7/2010

   

  2

  Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  01/7/2013

   

  3

  Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi

  15/9/2013

   

  4

  Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

  13/8/2013

   

  5

  Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  15/12/2013

   

  6

  Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

  01/01/2014

   

  7

  Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  15/02/2014

   

  8

  Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

  15/11/2015

   

  9

  Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  01/01/2015

   

  10

  Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

  01/01/2016

   

  11

  Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi

  01/7/2016

   

  12

  Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  01/9/2016

   

  13

  Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  01/01/2018

   

  14

  Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/9/2016

   

  Thông tư

  1

  Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

  22/3/2010

   

  2

  Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Nghị định 62/2013/NĐ-CP

  01/10/2013

   

  3

  Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2013

  30/11/2013

   

  4

  Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

  22/12/2013

   

  5

  Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  01/01/2014

   

  6

  Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

  01/01/2014

   

  7

  Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  02/08/2014

   

  8

  Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

  01/10/2014

   

  9

  Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

  01/10/2014

   

  10

  Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

  15/11/2014

   

  11

  Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  01/01/2015

   

   

  12

  Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  01/4/2015

   

  13

  Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

  30/7/2015

   

  14

  Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC

  06/8/2015

   

  15

  Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  10/9/2015

   

  16

  Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

  20/11/2015

   

  17

  Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

  10/01/2016

   

  18

  Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

  04/02/2016

   

  19

  Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

  01/7/2016

   

  20

  Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

  01/8/2016

   

  21

  Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

  12/8/2016

   

  Thông tư liên tịch - Quyết định

  1

  Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân

  07/02/2014

   

  2

  Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

  12/02/2014

   

  3

  Quyết định 905/QĐ-TCT về quy trình hoàn thuế

  01/7/2011

   

   

  Văn bản hợp nhất

  1

  Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

  2014

   

  2

  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

  2016

   

  3

  Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  2014

   

  4

  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  2016

   

   

  5

  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

  2016

   

  6

  Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  2017

   

  7

  Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/NĐ-CP

  2018

   

   


  Lưu ý: Văn bản hợp nhất có mục đích tra cứu các quy định pháp luật đang có hiệu lực một cách đơn giản, rõ ràng thay vì phải tra cứu từng Chương, Mục, Điều, khoản, điểm xem có bị sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực hay không. Tuy nhiên văn bản hợp nhất không phải là văn bản quy phạm pháp luật - không nên sử dụng làm căn cứ trong quá trình thực hiện pháp luật.

   

   
  8612 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận