Tổng hợp toàn bộ VBQPPL còn hiệu lực trong lĩnh vực đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #544215 25/04/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 229 lần


  Tổng hợp toàn bộ VBQPPL còn hiệu lực trong lĩnh vực đất đai

  Sau đây là tổng cộng 27 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai còn hiệu lực thi hành. Hy vọng bài tổng hợp này sẽ giúp ích cho mọi người nhé!

  *Luật

  1. Luật đất đai 2013

  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

  *Nghị định

  3. Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất

  4. Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  5. Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  6. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  7. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

  8. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  9. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  10. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  11. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

  12. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  13. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

  14. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  *Thông tư

  15. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  16. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  17. Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  18. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  19. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  20. Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  21. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  22. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  23. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  24. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  25. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  *Văn bản liên quan cùng nội dung

  26. Luật đấu thầu 2013

  27. Luật tiếp công dân 2013

   
  12662 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận