Tổng hợp những văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề   RSS   
 • #505448 24/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 13494
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 164 lần


  Tổng hợp những văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Tổng hợp những văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  >>>Những ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  >>>Doanh nghiệp nhỏ và vừa: khác biệt trước và sau ngày 1/1/2018

  Dưới đây là những văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

  Nghị định:

  1. Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  2. Nghị định 38/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo’

  3. Nghị định 34/2018/NĐ-CP  về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Thông tư:

  4. Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  5. Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  6. Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  7. Thông tư 38/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

  8. Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  9. Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg  về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại;

  10. Thông tư 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-TTg;

  11. Thông tư 06/2011/TT-BKHCN quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  12. Thông tư 82/2006/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ;

  13. Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  Quyết định:

  14. Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại;

  15. Quyết định 601/QĐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  16. Quyết định 265/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  17. Quyết định 1556/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”;

  18. Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ban hành “Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại”.

  (Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thay đổi).

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  5817 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutiepkhac vì bài viết hữu ích
  nam586 (30/10/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận