TỔNG HỢP mức lương khu vực công và mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #607628 21/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  TỔNG HỢP mức lương khu vực công và mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

  Như vậy, sau nhiều phiên họp và thảo luận về vấn đề điều chỉnh tiền lương người lao động từ khu vực công đến khu vực tư gần như đã được chốt thực hiện từ ngày 01/7/2024. Sau đây là tổng hợp thay đổi các mức lương về lương cơ sở và lương tối thiểu vùng.
   
   
  03 bảng lương khu vực công được cải cách từ ngày 01/7/2024
   
  Ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, có đề cập nội dung cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:
   
  Bảng lương 1: Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 
   
  Việc áp dụng cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:
   
  - Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;
   
  - Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.
   
  Bảng lương 2: Dành cho chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức
   
  Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:
   
  - Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;
   
  - Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;
   
  - Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  Bảng lương 3: Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:
   
  - Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
   
  - Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.
   
  - Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).
   
  Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên thêm 6% từ ngày 01/7/2024
   
  Vào ngày 20/12/2023 Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận, chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.
   
  (1) Mức lương tối thiểu vùng đến hết năm 2023
   
  Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng từ 01/7/2022 đến hết ngày 30/12/2023 theo 4 vùng như sau:
   
  - Mức lương tối thiểu trả theo tháng: Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.
   
  - Mức lương tối thiểu giờ: Vùng I là 22.500 đồng/giờ; vùng II là 20.000 đồng/giờ; vùng III là 17.500 đồng/giờ; vùng IV là 15.600 đồng/giờ.
   
  (2) Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024
   
  Nếu đề xuất được duyệt với đề xuất tăng thêm 6% so với lương tối thiểu vùng hiện tại thì mức lương sẽ tăng lên như sau:
   
  - Mức lương tối thiểu trả theo tháng: Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).
   
  - Mức lương tối thiểu giờ: Vùng I tăng từ 22,5 nghìn đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ; vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.
   
  3268 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (22/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận