Tổng hợp một số điểm mới của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chủ đề   RSS   
 • #591146 19/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng hợp một số điểm mới của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

  Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về giao dịch chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế.
   
  Theo đó, nội dung của Nghị định sửa đổi một số nội dung nổi bật dành cho phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp như sau:
   
  diem-moi-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le
   
  1. Tăng mệnh giá trái phiếu trong nước 
   
  Theo đó, trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam.
   
  So với quy định trước đây tại điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam.
   
  Tức là mệnh giá của trái phiếu theo quy định mới đã được đẩy lên rất cao cụ thể là từ 100.000 đồng thành 100 triệu đồng. Điều này giúp doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn và thu hút vốn đầu tư tầm cỡ thông qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá cao.
   
  2. Bổ sung nguyên tắc phát hành trái phiếu
   
  Hiện hành bổ sung thêm 02 nguyên tắc phát hành trái phiếu vào nguyên tắc phát hành và sử dụng trái phiếu tại Điều 5 Nghị định 153/2020/NĐ-CP như sau:
   
  Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP khi đáp ứng các quy định sau:
   
  - Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;
   
  - Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
   
  Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
   
  3. Quyền và nghĩa vụ của người mua trái phiếu
   
  Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu tại Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP như sau:
   
  (1) Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu
   
  Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
   
  Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
   
  Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 7  Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
   
  Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định này khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.
   
  (2) Nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu
   
  Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
   
  Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu.
   
  Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. 
   
  Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
   
  Thực hiện giao dịch trái phiếu không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. 
   
  Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành.
   
  Chi tiết Nghị định Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực ngày 16/9/2022.
   
  248 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591338   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Tổng hợp một số điểm mới của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hữu ích trên. Thị trường trái phiếu riêng lẻ tiềm ẩn một số rủi ro như một số doanh nghiệp nhất là DN bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất cao; chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế (chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản); có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ. Do đó, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ những vấn đề có liên quan như trên để áp dụng đúng quy định pháp luật.

   
  Báo quản trị |