Tổng hợp công thức tính lương cho NLĐ

Chủ đề   RSS   
 • #510437 19/12/2018

  nguyenducphong_123456
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2018
  Tổng số bài viết (154)
  Số điểm: 3561
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 118 lần


  Tổng hợp công thức tính lương cho NLĐ

  Tổng hợp công thức tính lương cho NLĐ

  >>> Tổng hợp công thức tính lương, trợ cấp cho NLĐ

  Hôm nay mình tổng hợp một số công thức tính lương trong Bộ luật Lao động 2012 để mọi người cùng tham khảo

  Ví dụ: A ký hợp đồng lao động với công ty B, với tiền lương theo thời gian hàng tháng là 7.800.000 đồng. Và tiền này không chứa lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm.(ví dụ được sử dụng cho toàn bảng bên dưới)

   

  Khái niệm

  Quy định cách tính

  Căn cứ pháp lý

  Ví dụ

  Tiền lương tháng

  Được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động

  Bằng với lương theo quy định trong hợp đồng nếu người lao động làm đủ và đúng thời gian theo quy định

  Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

  7.800.000 đồng

  Tiền lương tuần

  Trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần

  (Lương tháng*12)/52

  Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

  1.800.000 đồng

  Tiền lương ngày

  Trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày

  Lương tháng/26

  (doanh nghiệp có thể lựa chọn một con số khác nhưng không quá 26 ngày)

  Điểm a, Khoản 4, Điều 14, Thông tư 47/2015/TT-BLDTBXH

  300.000 đồng

  Tiền lương giờ

  Trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày

  Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

  Lương ngày/8 (doanh nghiệp làm việc với thời gian ít hơn thì chia tương ứng với thời gian làm việc)

  Điểm d, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và Điều 104 BLLD

  37.500 đồng

  Tiền lương thử việc

  Doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian thử việc, ít nhất bằng 85% lương của công việc

  Lương tháng *85%

  Điều 28, Bộ luật Lao động 2012 (BLLD)

  6.630.000 đồng

  Tiền lương khi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

   Là tiền lương trả cho người lao động khi phải làm công việc khác so với hợp đồng lao động

  + Bằng mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày

  + Tối thiểu bằng 85% lương công việc cũ nhưng cao hơn lương tối thiểu vùng

  Khoản 3, Điều 31, BLLD và Điều 8 Nghị định 05/2015/ND-CP

  +7.800.00 đồng

   

   

  + 6.630.000 đồng

  Tiền lương làm thêm giờ

  Là mức lương người lao động được hưởng khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường được quy định theo pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động

  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%x số giờ làm thêm

  + 150% khi làm thêm vào ngày thường

  +200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

  +300 khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

  Khoản 1, Điều 6, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và Khoản 1, Điều 97 BLLD

  - Làm thêm 4 tiếng vào ngày thường

   37.500*4*150% = 225.000 đồng

  - Làm thêm 4 tiếng vào ngày nghỉ trong tuần=

   37.500*4*200%= 300.000 đồng

  - Làm thêm 4 tiếng vào ngày nghỉ  lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

   37.500*4*300% = 450.000 đồng

  Tiền lương làm việc vào ban đêm

  Làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6h sáng ngày hôm sau

  [Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường * (1+ ít nhất 30%)]* số giờ làm việc vào ban đêm

  Khoản 2, Điều 97, BLLD và Khoản 1, Điều 7, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

  37.500*(1+30%)* 8= 390.000

  Làm thêm giờ vào ban đêm

  Là mức lương người lao động được hưởng khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường được quy định theo pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

  - Làm thêm vào ban đêm của ngày bình thường

  (150%+30%+20%*150%)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

  - Làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần

  (200%+30%+20%*200)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

  - Làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

  (300%+30%+20%*300%)* Tiền lương giờ*số giờ làm việc

  Khoản 1, Điều 8, Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH và khoản 3, Điều 97, BLLD

  - Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày bình thường

  = 315.000 đồng

  - Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần

  = 405.000 đồng

  - Làm thêm 4 tiếng vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương

  = 585.000 đồng

   

   
  9779 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenducphong_123456 vì bài viết hữu ích
  danusa (02/01/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận