Tổng hợp công thức tính các loại thuế thường gặp

Chủ đề   RSS   
 • #498041 29/07/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 106 lần


  Tổng hợp công thức tính các loại thuế thường gặp

  Thuế là một lĩnh vực khá phức tạp, khi trêm mỗi hàng hóa hay khoản thu nhập đều chịu một hoặc một số loại thuế khác nhau. Sau đây là công thức tính thuế các loại thuế thường gặp:

  1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

  Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tỉ lệ %

  Thuế XK, NK phải nộp

  =

  Số lượng hàng hóa thực tế được ghi trên tờ khai hải quan

  X

  Giá trị tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa

  x

  Thuế suất

  (%)

   

  Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tuyệt đối

  Thuế XK, NK phải nộp

  =

  Số lượng hàng hóa thực tế được ghi trên tờ khai hải quan

  X

  Mức thuế suất tuyệt đối

   

  Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, mức thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

  Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật thuế tiêu thụ đặc biệt)

  Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

  =

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  X

  Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

  Cách tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  Đối với hàng hóa trong nước

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  =

  Giá bán (chưa tính thuế GTGT) – Thuế bảo vệ môi trường

  1 + thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

  Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

  =

  Giá tính thuế nhập khẩu

  +

  Thuế Nhập khẩu

  Thuế giá trị gia tăng

  Thuế GTGT phải nộp

  =

  Giá tính thuế GTGT

  X

  Thuế suất

  (%)

  Giá tính thuế GTGT và thuế suất tham khảo tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

  Thuế thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế

  X

  Thuế suất (%)

   

  Thu nhập tính thuế TNDN

  Thu nhập tính thuế

  =

  Thu nhập chịu thuế

  -

  Thu nhập miễn thuê

  -

  Các khoản lỗ theo quy định

   

  Thu nhập chịu thuê

  =

  Doanh thu

  -

  Chi phí

  +

  Các khoản thu nhập khác

  Thuế thu nhập cá nhân (Luật thuế thu nhập cá nhân)

  Đối với cá nhân cư trú:

  Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

  Thuế TNCN phải nộp

  =

  Doanh thu

  X

  Thuế suât

   

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thuế TNCN phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế

  X

  Thuế suất

   Thu nhập tính thuế được tính như sau:

  Thu nhập tính thuế

  =

  Thu nhập chịu thuế

  -

  Các khoản bảo hiểm

  -

  Các khoản được giảm trừ

  Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn

  Thuế TNCN phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế

  X

  Thuế suất

  Thuế suất cụ thể, biểu thuế được quy định chị tiết tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

   
  60878 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Kimhuyentr vì bài viết hữu ích
  khanhlinh9060@gmail.com (28/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận