Tổng hợp các văn bản quy định về định mức dự toán xây dựng công trình

Chủ đề   RSS   
 • #511264 31/12/2018

  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 68 lần


  Tổng hợp các văn bản quy định về định mức dự toán xây dựng công trình

  Pháp luật không tổng hợp quy định về Định mức dự toán xây dựng công trình trong một văn bản thống nhất mà công bố rãi rác theo các quy đinh sau:

  I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

  - Công văn số 1776/BXD-VP 2017 về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

  - Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2011 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)

  - Quyết định 1172/QĐ-BXD năm 2012 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

  - Quyết định 588/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

  - Quyết định 235/QĐ-BXD năm 2017 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

  - Quyết định 1264/QĐ-BXD năm 2017 về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung

  II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

  - Công văn số 1777/BXD-VP 2007 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm

  - Quyết định 1173/QĐ-BXD năm 2012 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

  - Quyết định 587/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

  - Quyết định 236/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung)

  III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát

  - Quyết định 1354/QĐ-BXD năm 2016 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng

  IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa

  - Công văn số 1778/BXD-VP 2007 về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng

  - Quyết định 1129/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa

  - Quyết định 1149/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng   

  V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị

  - Quyết định 591/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

  - Quyết định 592/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

  - Quyết định 593/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị

  - Quyết định 594/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

  VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

  - Quyết định 4970/QĐ-BCT năm 2016 công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

  VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

  - Công văn số 1784/BXD-VP 2007 về việc công bố Định mức vật tư trong xây dựng

  - Quyết định 1329/QĐ-BXD năm 2016 công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

  Lương giáo viên vẫn thấp xưa giờ nhưng thật sự là quá thấp rồi. Lúc còn chưa nghỉ hưu thì giáo viên còn có các phụ cấp này nọ, có dạy kèm, dạy phụ đạo cho học sinh n

  Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 31/12/2018 02:29:08 CH Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 31/12/2018 02:15:03 CH Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 31/12/2018 02:04:23 CH Cập nhật bởi Lunakhung123 ngày 31/12/2018 12:20:49 CH
   
  5472 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận