Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng (có song ngữ)

Chủ đề   RSS   
 • #545274 02/05/2020

  ThK_Law

  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2020
  Tổng số bài viết (35)
  Số điểm: 805
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 25 lần


  Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng (có song ngữ)

  Đây là 17 văn bản có liên quan trong lĩnh vực xây dựng mình tổng hợp gửi mọi người tham khảo; văn bản nào được dịch ra tiếng anh thì mình đính kèm vào luôn để tiện cho bạn nào cần nè!

  *Luật

  1. Luật xây dựng 2014 (Law No. 50/2014/QH13 dated June 18, 2014 on the construction)

  *Nghị định

  2. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Decree No. 100/2018/ND-CP dated July 16, 2018 amending and annuling some regulations on necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Construction)

  3. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (Decree No. 53/2017/ND-CP dated May 08, 2017, on legal land documents for granting construction licenses)

  4. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Decree No. 42/2017/ND-CP dated April 5, 2017, on amendments to the Government's Decree No. 59/2015/ND-CP on management of construction projects)

  5. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Decree No. 119/2015/ND-CP dated November 13, 2015, providing for compulsory insurance for construction investment activities)

  6. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015, on construction project management)

  7. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015, on quality control and maintenance of construction works)

  8. Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning)

  9. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng (Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015, detailed regulations on construction contract)

  10. Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

  11. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on construction cost management)

  *Thông tư

  12. Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành (Circular No.15/2016/TT-BXD dated June 30, 2016, guiding issuance of construction permit)

  *Công văn

  13. Công văn 3482/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

  *Văn bản hợp nhất

  14. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

  15. Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

  16. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

  *Văn bản liên quan cùng nội dung

  17. Thông tư 08/2005/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp do Bộ Xây dựng ban hành

  Cập nhật bởi ThK_Law ngày 02/05/2020 11:20:47 SA
   
  4655 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ThK_Law vì bài viết hữu ích
  thienhuyendl (22/11/2020) CtyTanAnGia (02/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận