Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #590851 08/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28632
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất

  Thu tiền sử dụng đất là một trong những nguồn thu vào ngân sách nhà nước trong việc nhà nước giao đất cho các cá nhân, hộ gia đình để ở hay tổ chức kinh tế nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh.
   
  cac-truong-hop-mien-giam-tien-su-dung-dat
   
  Bên cạnh đó, nhà nước cũng quy định một số đối tượng được nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất. Chính sách này nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người có công hay các dự án đầu tư theo quy hoạch qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế. Để biết thêm đối tượng nào thuộc diện chính sách thì sau đây, là tổng hợp các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.
   
  Cụ thể, tại Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất quy định các đối tượng và điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:
   
  Trường hợp miễn tiền sử dụng đất
   
  Các trường hợp thuộc diện được miễn thu tiền sử dụng đất là những đối tượng không phải đóng tiền sử dụng đất được giao và được sử dụng miễn phí trong hạn mức đất được giao nhằm thực hiện các mục đích sử dụng để ở hay canh tác khác mà luật quy định.
   
  (1) Đối tượng được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm:
   
  - Người có công.
   
  - Hộ nghèo.
   
  - Hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.
   
  - Người phải di dời do thiên tai.
   
  Thì sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.
   
  (2) Miễn tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.
   
  (3) Miễn tiền sử dụng đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  (4) Miễn tiền sử dụng đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  (5) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  Trường hợp giảm tiền sử dụng đất
   
  Bên cạnh các đối tượng được miễn tiền sử dụng đất thì các đối tượng sau đây chỉ được giảm tiền sử dụng đất, tức là người sử dụng đất được giao vẫn phải đóng tiền sử dụng đất nhưng được nhà nước hỗ trợ một phần nào đó. Theo đó, hiện hành quy định 03 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất bao gồm:
   
  Thứ nhất, giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi được giao đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoặc chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.
   
  Thứ hai, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.
   
  Thứ ba, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  Trên đây là tổng hợp các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất được giao để ở hoặc thực hiện dự án. Người được giao đất thuộc trong 02 trường hợp được miễn hoặc giảm được quy định như trên thì cần thực hiện việc đóng tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trường hợp chưa hiểu rõ mình thuộc đối tượng nào thì có thể nhờ sự trợ giúp của cơ quan có thẩm quyền về giao đất.
   
  108 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận